Školky - aktuální stav

V únoru Ústavní soud potvrdil, že budova a pozemek mateřské školky v Husově ulici definitivně zůstávají ve vlastnictví restituentky. Pro mnohé z nás je to nemilé překvapení, pamětníci kroutí hlavami, leč nic naplat, s rozsudkem se musíme smířit. Nová majitelka také neprodleně podala školce z objektu výpověď. Jistá naděje na zachování této školky přesto stále existuje, neboť restituentka je ochotna budovu městu prodat či ji směnit za jiné pozemky (a město takové ještě má). Bude tedy záležet na rozhodnutí vedení města, jak se k problému postaví. Bez této školky budou ubývat šance dětí na přijetí do některého z místních předškolních zařízení. Školka v těchto místech bude dětem chybět, a to nejen pro svou výhodnou polohu u lesa, ale také pro svoji rodinnou atmosféru. Je smutná představa, že by právě na Vráži, kde co nevidět začne rozsáhlá výstavba, žádná školka nebyla. Vedení města má navíc v úmyslu prodat pozemky v Husově ulici, se kterými se počítalo jako s rezervou pro školku novou.

Jak to tedy vypadá aktuálně s kapacitou v černošických školkách? Školka v Karlické ulici pojme maximálně 100 dětí, z toho jich letos do školy odejde 30. Kapacita mokropeské školky v Topolské ulici je 34 dětí, do školy by jich v září mělo nastoupit cca 8. Uvolněných míst v obou školkách celkem bude tedy zřejmě 38 (údaj není konečný, neboť některé děti mohou ještě požádat o odklad), 16 míst se ale musí rezervovat pro děti z vrážské školky. Z toho vyplývá, že nově přijatých dětí do těchto školek bude cca 22 (zápisy proběhnou na přelomu dubna a května).

Aby město počet míst navýšilo, zvažuje dvě možnosti. První z nich je další rozšíření již tak obrovské školky v Karlické, které však nebude hned a je také otázkou, zda ho statik a hygienik vůbec povolí. Navíc případná další stavební činnost v areálu školky bude pro děti a personál významným rušivým a stresovým faktorem. Druhou možností, na které vedení města usilovně pracuje, je zřídit jednu třídu pro 12 předškoláků v nové budově mokropeské školy. Sem by byly umístěny děti s odloženou školní docházkou. Bude však záležet na rodičích, zda se pro takovou možnost rozhodnou, nebo nechají své dítě ve školce, na kterou je zvyklé. Toto druhé řešení samozřejmě není kapacitně dostačující a ani trvalé, protože škola bude tyto prostory vzhledem k rychlému nárůstu počtu obyvatel v obci brzy potřebovat.

Zastupitelé Věcí veřejných budou iniciovat mimořádné zasedání zastupitelstva, které by se věnovalo výhradně tomuto problému, a budou požadovat zachování školky na Vráži, neboť se jim toto řešení jeví jako nejvýhodnější. Není přeci rozumné zrušit školku v místech, kde se v důsledku plánované výstavby očekává příliv mladých rodin. Školka v Husově ulici má navíc velký pozemek (5tis.m2), a bude ji tudíž snadné v budoucnu podle potřeby rozšířit. Ani náklady na modernizaci objektu nebudou jistě nijak závratné, neboť školka prošla v 90. letech částečnou rekonstrukcí a na plynofikaci a zateplení bude možné čerpat dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí.

Doufejme, že vedení města bude při svém rozhodování brát ohled zejména na ty nejmenší, pro které je právě školka v docházkové vzdálenosti obzvlášť důležitá.

Dne: 16. 04. 2007 | Lenka Kalousková