Mateřské školky aneb nová data ke konci roku 2009 a predikce dalšího vývoje

Podle nových dat z matriky bylo ke konci listopadu 2009 v Černošicích hlášeno již 270 dětí, které v roce 2009 oslavily své třetí, čtvrté nebo páté narozeniny, a pro většinu z nich bychom tedy v ideálním případě měli mít místa ve školkách. Zhruba před rokem, podle předloňských dat, jsem predikoval jejich počet na 262 – rámcově tedy správně, ale nárůst byl ještě trochu rychlejší. Obdobně bohužel dále a ještě rychleji roste černošický problém nedostatečné kapacity školek.

Celková kapacita 2 městem spravovaných školek zůstává na 146 místech; dalších 25 míst dodává MŠ Kvítek/Ottománek a menší počty několik dalších soukromých školek na území Černošic, radotínský Petrklíč a Jeden strom v Lipencích (viz článek ve Zpravodaji 10/2009).

Nová matriční data ukazují, že zřejmě poprvé v historii přesáhl počet jednoletých dětí trvale hlášených v Černošicích stovku (k 30.11.2009 zde bylo hlášeno 106 dětí ročníku 2008). Zásluhu na tom má i rekordně vysoký počet narozených dětí – v roce 2008 se v Černošicích narodilo 90 dětí (matkám s trvalým bydlištěm). Toto samozřejmě výhledově znamená další skokový nárůst požadavků na kapacitu školek od roku 2011 dále.

Graf - školky
Vývoj počtu dětí ve "školkovém" věku

V roce 2008 také došlo k zatím nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu počtu obyvatel celkem – zatímco v předchozích letech ročně přibývalo okolo 150 obyvatel, v roce 2008 to bylo 336. V roce 2009 se přihlásilo už opět „jenom“ 176 nových občanů. Celkový počet obyvatel Černošic k 31.12.2009 byl 6014 osob.

Z matriky je také patrné, že právě u nejmenších a předškolních dětí dochází k největšímu nárůstu přistěhováním; asi logicky proto, že dům či byt si tu kupují spíše ti, kteří nedávno založili rodinu, než rodiny se staršími dětmi, které již někde nastoupily do školy.

Se zpožděním několika let lze očekávat obdobný nápor na kapacitu základní školy: problém zde nastane později než u školek a je lépe předvídatelný – rozsahem ale může být podobný.

U zápisů do mateřských škol pro rok 2010-11, které proběhnou letos na jaře, očekávám podobný „přetlak“ jako loni, kdy na 56 volných míst (po dětech, které přešly do školy) dostaly městské školky 116 přihlášek - a 60 dětí tedy muselo být odmítnuto. Přesné počty budou záviset na počtu přechodů do školy – jak v městských tak soukromých školkách.

Pro školní rok 2011-2012 pak data bohužel ukazují na další skokové zhoršení situace, pokud nezískáme další kapacity - k čemuž současná situace městských financí opravdu nedává naději. Pro konec roku 2011 totiž predikce ukazuje, že budeme mít už cca 330 dětí ve „školkovém“ věku (o 60 více než na konci loňského roku).

V dalších letech (2012 a dále) by se již mohl projevit konec tzv. „baby boomu“ posledních let – nároky na kapacitu školek zřejmě v absolutní výši nepoklesnou, ale již nebudou tak rychle růst a problém se nebude dále zhoršovat. Už teď je ale špatný dost - napřesrok budou městské školky za jinak nezměněné situace zřejmě muset odmítnout okolo 120 dětí - a řešení je v nedohlednu. Na projekt nové městské mateřské školky na Vápenici je dotace zatím nejistá a vlastní zdroje na ni město nemá.

Dne: 18. 02. 2010 | Filip Kořínek