Kolik míst ve školkách vlastně potřebujeme?

Za pouhých 11 měsíců, od října 2006 do září 2007, se v Černošicích zhruba o 10% zvýšil počet trvale hlášených dětí předškolního věku. Tříletých, čtyřletých a pětiletých – tj. těch, kteří „patří“ do školky – tu bylo loni na podzim 200, a letos již 224. Tedy teoreticky o celou jednu třídu víc za pouhý rok...

Pro letošní školní rok jsme ztratili 27 míst ve zrušené školce v Husově ulici, ale tuto ztrátu naštěstí nahradila provizorně zřízená třída pro 12 dětí v prostorách základní školy společně se soukromým Ottománkem, kam „na plno“ jako do školky chodí cca 15 dětí. Celková kapacita dohromady s městskými školkami v Karlické (96) a Topolské (34) tedy zůstala na loňských 157 místech. Je ale potřeba kapacitu navýšit.

Příští rok zřejmě bude počet dětí, které se do žádné školky v Černošicích nevejdou, podobný nebo o něco vyšší než letos (tj. několik desítek odmítnutých). Výrazně silnější nápor na kapacitu školek ale asi přijde u zápisů na jaře 2009, a to vhledem k relativně vyššímu počtu dětí, kterým je dnes 0-2 let a mezitím nám dorostou... Další se navíc mezitím přistěhují.

Celkový počet obyvatel Černošic se zvyšuje čím dál rychleji. Za rok 2003 přibylo 129 lidí, za rok 2006 už 163. V roce 2007 jen do konce září 146, a za celý rok předpokládáme meziroční nárůst zhruba o 185 obyvatel. Do dvou let dosáhneme 6000 obyvatel. A ještě rychlejším tempem se zvyšuje podíl dětí v rámci místní populace. To vše je výsledkem nové výstavby a příchodu mnoha rodin s malými dětmi.

V grafu k tomuto článku je zřetelně vidět, že se postupně zvětšuje rozdíl mezi počtem dětí ve „školkovém věku“ a kapacitou školek, tj. problém převisu poptávky dále narůstá.

Nemá-li se počet odmítnutých dál silně zvyšovat, potřebují Černošice už pro školní rok 2009- 2010 nejméně jednu třídu navíc. Pokud bychom ale teoreticky chtěli mít místo pro všechny trvale hlášené černošické děti ve školkovém věku (tj. pomineme-li, že některé mohou i tak zvolit školku jinde nebo zůstat doma), potřebovali bychom již dnes zhruba o 65 míst více (2,5 třídy) a za dva roky už téměř o 100 míst (4 třídy) více!

O nějaké prostory pro provozování mateřské školy v Černošicích usiluje již delší dobu radotínský Petrklíč. Již dnes má v Radotíně a Lipencích přibližně 45 černošických dětí, což je výrazná pomoc s řešením našeho aktuálního problému, ale dlouhodobě to není ideální řešení ani pro černošické děti ani pro samotný Petrklíč. Nyní se proto jedná o dvou možnostech přímo v Černošicích, kde by výhledově mohla vzniknout kapacita až 50 míst celkem.

Je tedy dobře – a nejvyšší čas - že se začíná uvažovat o stavbě nové městské školky v lokalitě na Vápenici. Kromě potřebného zajištění úplně nové kapacity by podle záměrů města mohla případně nahradit školku v Topolské. Pro město by asi bylo efektivnější provozovat jen dvě větší školky.

Dlouhodobě by nám při očekávaném budoucímu počtu obyvatel okolo 7500 (zhruba za deset let) měla postačovat kapacita školek na úrovni 270- 300 míst. Podle mých prvotních odhadů potřebujeme novou kapacitu zhruba 100 míst, a to z větší části pokud možno již za dva roky.

Poznámka: Článek byl zpracován na základě momentálně dostupných dat, zejména ze školek a matriky. Pro ilustraci hlavních trendů byla provedena některá zjednodušení a odhady. Zájemcům rád poskytnu podrobnosti.

[GRAF] Školky

Dne: 10. 12. 2007 | Filip Kořínek