Jednání o ztrátě a možné náhradě MŠ Husova

Z iniciativy zastupitelů Věcí veřejných (VV) a za podpory zastupitelů Volby pro město (VPM) bylo 23.4.2007 svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, které mělo na programu řešení situace po výpovědi vrážské školky z objektu (výpověď dala školce restituentka H. Nekulová). Vedení města informovalo přítomné o jednáních, která mezi městem a paní Nekulovou probíhají a jejichž předmětem je odprodej školky městu. Byl přijat návrh usnesení zastupitele A. Pajgrta (VPM), který ukládá odboru investic vypracovat analýzu 4 variant jako náhrady za MŠ Husova. Jedna z těchto variant počítá s výstavbou nové školky na pozemcích města na konci Husovy ulice - pod novým hřištěm. Vedení města na zasedání zastupitelstva v říjnu 2005 tyto pozemky přislíbilo ponechat jako rezervu pro školku, ale v rozporu s tímto slibem se je chystá co nejdříve prodat na rodinné domy. Proto podali zastupitelé Věcí veřejných návrh usnesení, aby město neprodávalo zmíněné pozemky pro případ, že se provoz ve vrážské školce nepodaří zachovat. Tento návrh však koaliční zastupitelé zamítli.

Vzhledem k tomu, že další jednání mezi restituentkou a vedením města zatím nedospěla k žádné dohodě, a není tudíž jisté, zda se nakonec podaří městu školku získat, podali zastupitelé VV na zasedání zastupitelstva 21.5.2007 nový návrh, jehož cílem bylo opět zastavení prodeje pozemků sloužících jako rezerva pro novou školku. Alespoň do doby, než budou zastupitelstvu předloženy výsledky analýzy různých variant jako náhrady vrážskou školku.. Co kdyby se ukázalo, že výstavba nové školky bude efektivnějším řešením než koupě a rekonstrukce té staré? Pro tento návrh zvedli ruce opět pouze zastupitelé VV a VPM.

Je nekoncepční a nezodpovědné, že při neustálém růstu počtu obyvatel v Černošicích město prodává pozemky určené pro rezervu na školku, a to navíc v době, kdy o jednu školku možná přijde. A i kdyby se nakonec město s restituentkou na odkoupení školky dohodlo, zbavujeme se prodejem těchto pozemků možnosti vyměnit je například v budoucnu za jiné (soukromé) pozemky například u černošického nádraží, kde by se dalo konečně vystavět tolik chybějící náměstí.

Dne: 18. 06. 2007 | Lenka Kalousková