Otevřený dopis radě města Černošice

Na zasedání 15.3. zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude měnit územní plán na pozemcích pod školou a že město nepřijme dar, který měl umožnit realizaci plánu na obchodní centrum v této lokalitě a další související majetkové přesuny.

I přesto byla cca 20. května (o více než 2 měsíce později) do schránek obyvatel města distribuována publikace "Černošice - město sportující" s otištěnou studií onoho obchodního centra (str. 37), informací, že o ní ještě zastupitelstvo nerozhodlo, a textem (str. 34), které tento záměr v několika bodech rozvádí a potvrzuje.

Považuji za hrubé selhání, že tato silně matoucí a již zcela neaktuální informace byla otištěna a zveřejněna. Vzhledem k tomu, že kauza pozemků pod školou byla občany Černošic velice citlivě vnímána a tato mylná informace je může zneklidnit a zmást, resp. zpochybnit dva měsíce staré rozhodnutí a autoritu zastupitelstva, důrazně žádám, aby v nejbližším vydání Informačního listu byla otištěna oprava, a to ve výrazném rámečku hned na první textové straně IL, a dále aby byla vyvozena opatření proti odpovědným pracovníkům.

Filip Kořínek
zastupitel města Černošice
Věci černošické

P.S. Publikace Černošice – město sportující byla podle našich informací připravena již asi před rokem. To, že její vytištění a distribuci nechal pan starosta na období deset dní před parlamentními volbami, nelze vnímat jinak než jako osobní předvolební kampaň za společné peníze černošických občanů.

Matení veřejnosti také v Informačním listu

Nákres zamítnutého obchodního centra znovu otiskl Informační list - červen 2010 u textu místostarosty Jirouta. Ten v článku zpochybňuje jeden z argumentů, se kterými se proti plánu vyslovili jeho koaliční partneři. Informovaní černošičtí občané ale vědí, že naším hlavním důvodem zamítnutí bylo podezření, že si aktéři kauzy Dalmatin chtěli přihrát desítky miliónů do vlastní kapsy (viz náš minulý zpravodaj). Chápeme sice, že s takovou vidinou je pro ně těžké se rozloučit, ale i tak považujeme otištění studie jen za zbytečné matení veřejnosti.

Dne: 18. 06. 2010