Běžecký okruh, venkovní pódium a sáňkovací svah ANEBO obchody a bytové domy?

Překvapení , zděšení a nesouhlas – to jsou reakce nejen mé, ale i mnohých dalších, kteří se dozvídají, co má vzniknout v lokalitě pod školou Mokropsy. Jistě na toto téma existují různé názory, řada laiků i architektů považuje výstavbu obchodního centra doplněného bytovými domy v těsné blízkosti základní školy za přinejmenším nevhodnou. Jak může široká veřejnost včetně nás zastupitelů vývoj situace ovlivnit? Třeba svojí aktivní účastí v již zahájeném procesu změny územního plánu (např. účastí na veřejném projednání změny, kde lze vznášet připomínky) či prosazováním architektonické soutěže a veřejné diskuse nad jednotlivými návrhy. Stejně tak se můžete zúčastnit zasedání zastupitelstva, které je vždy veřejné, a v bodě určeném pro dotazy veřejnosti tuto problematiku otevřít.

Tématu budoucího využití této naprosto jedinečné lokality v těsné blízkosti školy jsme se věnovali v červnovém Zpravodaji a budeme se mu nepochybně věnovat i nadále.

V tomto čísle vám kromě názoru pana architekta Sticzaye představujeme i alternativní studii, o jejíž vypracování jsem požádala studenta 3. ročníku Fakulty architektury na ČVUT Vojtěcha Mazance. Posuďte sami, o co více či méně splňuje vaše představy, jak by mělo okolí školy vypadat a co by mělo poskytovat.

Studie
Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová