Černošice 2011 - město plné krásy

Kalendář

Duchovním otcem oficiálního kalendáře města Černošice nazvaného Černošice 2011 – město plné krásy je podle vlastních slov starosta Rádl. Manažerem „projektu“ pak nemůže být nikdo jiný než místostarosta Jirout (oba ODS). Namísto reprezentativní publikace zobrazujícího skvosty vilové architektury vzniklo v režii těchto pánů obscénní dílko pokleslé kvality, které pobouřilo nejen majitele zobrazených nemovitostí, ale širokou veřejnost. Moje babička by zcela jistě poznamenala své oblíbené: „ Jaký pán, takový krám.“

V Černošicích se nabízejí k vidění takové skvosty jako jsou vily od architektů Jana Kotěry, Františka Roitha, Osvalda Polívky, Karla Stráníka nebo Miloše Hořejše. Mnoho z těchto domů je zapsáno na seznamu kulturních památek. Kvalitní architektura sama o sobě však někomu zřejmě nestačí, a tak vznikl kalendář plný ledabylých fotografií rádoby efektně (ne)oděných modelek, jimž skvosty prvorepublikové architekty posloužily jen jako nedůležité pozadí. Realizace probíhala způsobem, který svědčí o zpupnosti a svévoli představitelů města, kteří se na vzniku kalendáře podíleli – starosta Rádl, místostarosta Jirout a radní Přibík a Stříbrný.

Kalendář

Šokovaní majitelé vil zobrazených v kalendáři, laická i odborná černošická veřejnost, členové komise pro kultury a památky, autorka průvodního textu, členové bývalé redakce Černošického Zpravodaje – ti všichni se bezprostředně po uvedení kalendáře do prodeje rozhodli vyjádřit své znechucení a rozhořčení a na červnovém zasedání zastupitelstva, někteří z nich přečetli a předali zastupitelům svá protestní prohlášení. Konkrétně z nich můžeme jmenovat například paní Hronkovou, paní Horešovskou, pana Helikara a paní Poislovou. Ve skutečně bouřlivé atmosféře zasedání zastupitelstva upozornili majitelé vil vedení města, že v budoucnosti už nikdy „bez řádně předloženého záměru, písemně uzavřených smluv a bez možnosti posoudit náhled hotového díla před jeho otištěním nedají souhlas k jakékoliv publikaci fotografií domů“ a požádali o otištění svého názoru v Informačním listě. Bylo smutné pozorovat, jak na vitální a vážný protest všech generací obyvatel našeho města byl starosta Rádl schopen reagovat pouze frázemi, nesrozumitelnými formulacemi, různosměrným svalováním viny a větami typu „tak já se vám teda omlouvám“.

Hlavní výtky, které zazněly:

  • Odborná komise rady města pro kulturu a památky nikdy neměla možnost tuto věc připomínkovat, ačkoliv je právě pro takového případy zřízena a jejími členy jsou profesionálové z oblasti umění a kultury.
  • Mnozí majitelé nemovitostí mluví o tom, že o skutečném záměru kalendáře nebyli pravdivě a plně informováni a že se cítí zneužiti a podvedeni. Některým bylo jen ústně sděleno, že součástí kompozice budou i modelky v „dobových kostýmech“, jiným ani to ne. Díky účasti úředníka odboru kultury a místostarosty Jirouta věřili majitelé, že se jedná o solidním akci města.
  • Minimálně ve dvou případech fotografovali na pozemcích bez povolení a vědomí majitelů nemovitostí.
  • Některým majitelům vil byla ústně slíbena autorizace fotografií a nikdy k ní nedošlo.
  • Byla porušena autorská práva tím, že nebyl uveden zdroj, z něhož bylo citováno v průvodním textu.
  • Načasování vydání a „křtu“ kalendáře u příležitosti narozenin starosty Rádla vytváří dojem, že projekt kalendáře byl předem promyšlenou součástí Rádlovy volební kampaně, na níž byly zneužity peníze z rozpočtu města.

Jeden z majitelů vily popisuje průběh focení takto: “S vlastníky domu nikdo nikdy nehovořil ani nepožádal o žádný souhlas. Jednoho dne doslova a do písmene na náš pozemek vtrhli fotografové – bez modelek, když byla vrata otevřena kvůli zahradníkům. Na dotaz, co to má znamenat, dům urychleně vyfotili a při úprku zvolali, že nás bude obec kontaktovat a že se jedná o kalendář.“


Podivná zakázka s neprůhledným financováním

Starosta Rádl sice prezentuje kalendář jako akci města, ale zdá se, že město se stalo pouze nástrojem k realizaci privátního podniku několika jednotlivců kolem dalmatinského tria. Na úřadě není k dispozici žádná koncepce, rozpočet či vyúčtování této akce. Smlouva s grafikem, objednávka a faktura za tisk, dodací list – nic takového nelze dohledat. Existuje jediná smlouva, a to na zhotovení fotografií, mezi městem a individuálními sponzory na straně jedné a fotografem Jakubem Ludvíkem a jakýmsi Zbyňkem Myslíkem na straně druhé. Podle této smlouvy zaplatilo město 150 tis. Kč a sponzoři Mgr. Rádl, PhDr. Jirout, JUDr. Švácha, Přibík a Stříbrný částky od 10 do 20 tis. Kč. Smlouvu pro město za 4,5 tisíce vypracoval jeden ze sponzorů JUDr. Švácha. Dalšími sponzory kalendáře jsou firmy Ekis, Zepris, Strabag a Aquaconsult, jejichž loga jsou v kalendáři, ale informace o výši jejich podílu se liší. Bylo vytištěno 500 kalendářů, prodávají se za 300 Kč. Příjem z prodeje plyne městu. Proč se kromě radních za ODS na financování kalendáře podílel i externí advokát města a firmy dostávající každoročně od města milionové zakázky, se můžeme jen dohadovat. Majitelé vil nyní požadují stažení kalendáře z prodeje. Vyzýváme starostu Rádla, aby veškeré případné ztráty městského rozpočtu z této pochybné akce, uhradil s vlastních prostředků.

Dne: 09. 08. 2010 | Daniela Göttelová