Nezapomínáme

Hřiště Radotínská

[FOTO] Hřiště Radotínská

Tzv. Hřiště Radotínská, tj. travnatá plocha mezi Radotínskou ulicí a řekou Berounkou, spolklo za podivných okolností v roce 2006 téměř 400 tisíc korun z městského rozpočtu. Průběh celé zakázky byl více než nestandardní, jak jsme podrobně popsali v našem zpravodaji z února 2007. Výběrové řízení bylo zjevně zmanipulováno ve prospěch zahradnické firmy člena městské rady ing. Řehoře, která nicméně svým angažmá zároveň nejspíš trhala městu trn z paty, když se zavázala zatravnit plochu s čerstvě navezenou zeminou vykopanou při rekonstrukci černošických ulic. K nekvalitě pak přispěla i špatná následná péče o zasetou trávu, když zalévání a sekání měli zajišťovat snad místní hasiči a technické služby, místo aby toto s odbornou péči ještě zajistil původní dodavatel. Výsledkem je, že černošičtí občané za své peníze rozhodně nedostali takovou kvalitu, jakou by od profesionálně provedených zahradnických prací za tak vysokou cenu mohli očekávat. Prostor navíc i nadále lemuje nevzhledný val, takže o nějakém esteticky povedeném území na břehu řeky opravdu nemůže být ani řeč.

Když jsme se touto věcí na podzim 2006 začali zabývat, přiměli jsme tím město, aby provedlo kontrolu provedených prací – v zápise z ní stojí, že firma Azaro na své náklady v rámci uznané reklamace provede dosetí a dorovnání pozemku. Městská rada následně totéž formálně potvrdila, a přihodila objednávku na pohnojení a posekání, ale to již za úplatu v částce 13500 Kč.

Nyní je duben 2008, a podle našich informací a hlavně podle vzhledu daného pozemku je zřejmé, že k provedení záruční opravy dodnes nedošlo. Jak je možné, že městská rada a městský úřad netrvají na plnění rozhodnutí rady a nevyžadují od provinilého dodavatele provedení opravy na základě uznané reklamace nekvality?

Dne: 18. 04. 2008 | Filip Kořínek