Hřiště Radotínská – o akci, kde nesedí ani ten název

Černošice zaplatily loni z rozpočtu skoro 400 tisíc Kč firmě radního Řehoře Azaro za zatravnění prostoru u Berounky směrem na Radotín. Akce je učebnicovým příkladem snad všech myslitelných chyb ve vedení a hospodaření města. Mozaika, kterou zde předkládáme, není možná kompletní, ačkoliv jsme se o to snažili, neboť městský úřad některé informace odmítá poskytnout. To, co víme a z dostupných informací odvozujeme, ale jasně ukazuje, že akce rozhodně nebyla v pořádku. Posuďte sami.

Původně celkem dobrý nápad vybudovat sportovní park s volejbalovým kurtem, dětským hřištěm apod. (viz IL 6-7/2005) v prostoru bývalého kynologického cvičiště používaného většinou hasiči vzal za své po vyjádření odboru stavebního a životního prostředí. Studie, kterou rada nechala vypracovat, aniž si asi od těchto odborů vyžádala předběžné stanovisko, nás stála 30.000 Kč.

Právě v tento okamžik zřejmě přichází radní Řehoř, který spoluvlastní zahradnickou firmu Azaro, s nabídkou na zatravnění pozemku za 331 tisíc Kč. Pozemek, původně zatravněný, byl údajně poškozen rekonstrukcí kanalizačního přivaděče v roce 2003, o rozsahu poškození však nemáme doklady. Technické služby tam později navezly zeminu, terén částečně vyrovnaly a vytvořily val podél silnice. Další velké množství zeminy bylo navezeno údajně při rekonstrukci Slunečné ulice v roce 2005, a to až do výše několika desítek centimetrů nad okolním terénem. Důvodem nejspíš bylo, aby někdo ušetřil za její řádnou likvidaci.

Město požádalo o nabídky další dvě firmy – firma LandART práce ocenila na 329 tisíc a firma Conica na 468 tisíc Kč. Jinde by asi vyhrál LandART, ale radní Řehoř zřejmě při jednání městské rady ústně svoji nabídku o 5 tisíc snížil - v zápise je uvedena částka pouhých 326 tisíc Kč. To naznačuje porušení zákona – zadavatel je ze zákona povinen postupovat transparentním a nediskriminačním postupem. Zakázka se už ale na podzim 2005 nerealizovala a na jaře 2006 si město vyžádalo nové nabídky. Zvláštní je, že firma LandART nebyla už podruhé oslovena - asi jako nežádoucí konkurent - ale původně o 140 tis. dražší Conica ano. Conica nabídla tentokrát 372 tisíc a firma ing. Bielmacz 446 tisíc Kč. Firma Azaro nabídla původních 331 tisíc Kč – a zakázka jí byla přidělena. To, že se ing. Řehoř zdržel hlasování, působí v kontextu jen jako divadlo pro veřejnost.

Podivné je, že smlouva, kterou H.Langšádlová, tehdy jako starostka, s radním Řehořem podepsala, zní na 2970 m2, ačkoliv v nabídkovém řízení šlo o 2540 m2. Místo odsouhlasených 331 tisíc Kč je ve smlouvě cena 388 tisíc Kč. Jedná se prý o vícepráce v důsledku rozhodnutí o zvětšení osívané plochy (ještě před realizací), ovšem neexistuje doklad, že by starostka měla k podepsání smlouvy v tomto rozsahu souhlas rady.

Pojďme dál: Existuje dodatek smlouvy, který říká, že pozemek byl předán 26.5.2006 a vyčísluje vícepráce. A zase něco nesedí. Máme totiž dvě kopie – jednu bez data (tu jsme získali v listopadu 2006) a jednu s datem (z ledna 2007). Dodatečně doplněné datum je navíc chybné, neboť logicky nemožné (12.5.2006). Doplněno bylo rukou, zřejmě vedoucího odboru investic Ing. Hájka. Proč? Vztahy s Azarem jsou, jak se zdá, velmi nestandardní – smlouvy se možná píší ex post a naopak předávací protokoly a dodatky na vícepráce už předem.

Dnes jsou na pozemku nerovnosti a nekvalitní porost, vzniklé zřejmě sesedáním podloží a nekvalitním zaléváním. Po osetí trávy Azarem měly pozemek na starosti Technické služby, které zde trávu sekaly, a hasiči, kteří měli zalévat.

V listopadu 2006 se o věc začali zajímat zastupitelé strany Věci veřejné. Upozornili jsme na nekvalitní stav pozemku. Vedoucí odboru investic ing. Hájek a spolumajitel firmy Azaro radní Řehoř provedli kontrolu. V zápise stojí, že Azaro provede (zdarma) dorovnání a dosetí. Současně doporučuje pohnojení a posekání (za úplatu). Přitom ani za sesedání podloží ani za špatné zalévání Azaro nemůže. Pomáhá tedy Azaro městské radě cosi uhladit a ta mu proto „záruční opravu“ osladila přiklepnutím 13.500 Kč za pohnojení a posekání? Během rozkrývání této podivné zakázky jsem opakovaně žádal o podklady, ale dostával je nekompletní, opožděně a vzbuzující další pochybnosti. Některé ve spise v listopadu nebyly a v lednu se náhle objevily. Pro to, jak neochotně a s obstrukcemi vedení města poskytuje informace, je těžké najít jiné vysvětlení, než že má co tajit.

Máme tedy u silnice na Radotín nerovný a špatně zatravněný pozemek skrytý za nevzhledným valem - a pokladnu chudší o 400.000 Kč. Stálo to za to?

Naším cílem je vystavit vedení města a úřad tlaku vědomí, že jejich práce je pečlivě sledována – opozičními zastupiteli i občany – a takovéto postupy považujeme za nepřípustné. Fungování města potřebuje pořádně „provětrat“. Očekáváme, že vedení bude nejen dodržovat zákony, ale rovněž ctít morální principy, a spravovat město moderně a otevřeně v zájmu obyvatel.

Ing. Řehoř, člen městské rady a spolumajitel firmy Azaro, by měl odstoupit z funkce vzhledem ke svému zjevnému konfliktu zájmů, který je překážkou toho, aby občané Černošic mohli důvěřovat nestrannosti a čestnosti konání městské rady.

Dne: 19. 02. 2007 | Filip Kořínek