Vítězství. Dalmatin dostal mat.

Dalmatini - zastupitelstvo

Dost možná už to víte. Na březnovém zasedání zastupitelstva se podařilo završit naše dlouhodobé úsilí a zabránit změně územního plánu v lokalitě pod školou a na nám. 5. května (tzv. Měchury). Nejvyšší představitelé města za ODS se zřejmě pokusili o značně špinavý obchod. Podařilo se nám jej zastavit.

Mnoho černošických obyvatel již dlouho negativně vnímá pokračující úbytek volných a veřejně využitelných ploch uvnitř města i na jeho okrajích. Obecný pocit, že aspoň to, co ještě dnes zbývá, je potřeba v maximální míře ochránit před další zástavbou, podporují i klíčové dokumenty, které si samo město nechalo zpracovat – tzv. strategický plán (schválený zastupitelstvem) i připravovaný nový územní plán.

Hovoří se v nich o potřebě nerozšiřovat obytné plochy nad rámec toho, co stanovil předchozí územní plán, o poměrně zatížené kvalitě životního prostředí, o rozvoji funkcí veřejné infrastruktury, o rozšíření přírodních ploch, zejména všech druhů funkčních ploch se zelení, o doplnění charakteru Černošic jako zahradního města parkovými úpravami, o zvýšení obytného standardu vymezením ploch pro sport a rekreaci...

Podle urbanistických standardů by základní škola o velikosti od 24 tříd výše měla okolo sebe mít cca 30,000 m2 využitelných ploch a vlastní atletický ovál. Současný územní plán potřebnou rezervu zajišťuje. Zpracovatel nového územního plánu uvádí, že okolní plochy by měly být rezervovány pro její potřebný rozvoj za účelem pokrytí kvalitní školní péče pro výhledový stav zástavby celého sídla (min. cca 7,500 obyvatel).

Za této situace se náhle vynořil záměr, poprvé zveřejněný v městském Informačním listu v březnu 2009, že se pod školou postaví další městské (obchodní) centrum a další rozsáhlé plochy se změní na stavební parcely pro rodinné domy. Podrobnosti jsou popsané v prvním rámečku.

„Dalmatinské“ záměry pod školou

Současný územní plán celkem cca 17,400 m2 pod školou vymezuje jako plochy veřejné vybavenosti** a cca 12,000 m2 na Měchurách jako plochy sportovně-rekreační. Jen cca 4,500 m2 z toho je v majetku města, zbytek mají soukromí majitelé, stejní, kterým se v Černošicích na stavební parcely změnily již mnohé další plochy. V uvedených lokalitách se na rezidenční a komerční plochy mělo změnit dalších 14 400 m2 (na celkových 31 800 m2) a na komunikace dalších 3400 m2 (na celkových 5900 m2), zatímco plochy veřejné vybavenosti a sportovně rekreační by se zmenšily o 17 800 m2 (resp. o 62% proti dnešku). V rámci obchodu se soukromými majiteli mělo město darem získat využitelných 4 900 m2 a dalších 4 100 m2 určených na komunikace (možná danajský dar vč. povinnosti vybudování komunikací zaplatit).

** Nadpoloviční část aktuálně nezastavěného pole pod školou (cca 20,000 m2) změnil na stavební parcely (a obslužné komunikace) již předchozí územní plán – aktuálně řešíme tedy (bohužel) už jen horní necelou polovinu území (cca 17,400 m2).

Od začátku se nám plán dalšího obchodního centra jevil jako nežádoucí a parametry obchodu s majiteli podezřele nevýhodné pro naše město. Ve stejné době na jaře roku 2009 se do médií dostaly také zprávy o společnosti Dalmatin a.s., kterou utajeným způsobem vlastnili a kontrolovali lidé z ODS ve vedení našeho města – místostarosta Jirout, radní Přibík a starosta Rádl, a která zřejmě měla být nástrojem k jejich obohacení na černošických pozemcích. (Více v sekci Kauzy na našem webu, včetně tehdejších mediálních reportáží.)

Mozaika se začala skládat. Ze střípků informací jsme si již tehdy odvodili předpokládané schéma obchodu, které ovšem nebylo jak prokázat – věc stála v rovině tvrzení proti tvrzení. Ti, kdo čelili podezření, vše popřeli. Mediální kauza po nějaké době utichla.

Na parametrech plánu prosazovaném vedením města se ale nic nezměnilo, a tak trvalo i naše přesvědčení, že i Dalmatin v něm nejspíš figuruje dál - i když asi jinou formou, když původní záměr byl vyzrazen. Neochota poskytovat informace, bránění veřejné diskuzi, odpor vůči změnám parametrů plánu… to vše na „třetí“ rozměr plánu dále ukazovalo též.

Jak chtěl asi Dalmatin vydělat?

Za změnu rozsáhlých pozemků na komerční a rezidenční se soukromí majitelé měli zavázat prodat cca 10 000 m2 na nám. 5. května, změněných na stavební parcely, za cenu cca 1 000 Kč/m2 společnosti Dalmatin a/nebo osobám s ní spojeným. Při odhadované tržní ceně stavebních pozemků v Černošicích např. 3000-4000 Kč/m2 by na nich následně bylo možné realizovat zisk 20 až 30 milionů Kč. Pro uspokojení veřejného mínění a zdání aspoň dílčí výhodnosti majitelé také měli darovat městu dalších cca 9 000 m2. (Teprve později vyšlo najevo, že polovina z daru měla padnout na budoucí komunikace, které by město možná muselo postavit). Celá dohoda byla podle zveřejněných citací ošetřena podrobnými smlouvami, které aktéři podepsali již na konci roku 2008.

Před několika měsíci jsem se doslechl, že zásadní informace k celému plánu a kauze Dalmatin má pan Moravec, občan Černošic, který byl v minulosti v kontaktu jak se soukromými majiteli oněch pozemků, tak s místostarostou Jiroutem. Bylo příjemné i nepříjemné zároveň zjistit, že naše dedukce byly podle těchto informací zřejmě správné. Vybrané zásadní části svých rozhovorů s aktéry obchodu později na zasedání zastupitelstva prezentoval sám pan Moravec – viz rámeček níže a písemná podoba jeho řeči zde (PDF, 133kB).

Z rozhovorů pana Moravce citovaných na zastupitelstvu

...se zástupcem soukromých majitelů (říjen 2008!)

„...jsme podepsali smlouvu o budoucí smlouvě jo a připravujeme ty návrhy na změnu územního plánu v obou těch lokalitách“
„...Samozřejmě ztratíme na těch Měchurech výrazně, ale zase ta lokalita Pod školou by se nám třeba vyřešila“
„Nemám z toho skutečně radost, nedělá mi to dobře ani morálně...
„Oni se v tom naučili prostě chodit a v podstatě takhle vydírají vlastníky pozemků, jo. Nebo prostě dokážou, dokážou si to přizpůsobit vlastním potřebám, tady ty záležitosti“
„„…Samozřejmě já bych preferoval nějakou dohodu čestnou s městem.....“
„....nás v podstatě dotlačili tady do tý situace, v který jsme dneska.“

...s místostarostou Jiroutem (3 dny po vypuknutí mediální kauzy, duben 2009)

„...dobře já to chápu co mi říkáte a já to musím promyslet, to není sranda žádná. …. v takovýhlech věcech je nutná naprostá důvěra že jo“

Další citace - viz přepis projevu p. Moravce na zastupitelstvu 15.3.2010 v tomto zpravodaji

Po řadě jednání, schůzek a telefonátů, se nám na základě zásadního podezření okolo navrhovaných změn i rozboru nevýhodnosti záměru pro město podařilo zajistit mezi zastupiteli většinovou podporu pro návrh usnesení, kterým se dané dvě plochy z již zpracovaného návrhu územního plánu vyňaly, a bude na nich zachováno využití v souladu se současným územním plánem. Pro dalmatinský plán na zasedání 15.3. hlasovalo jen 6 zastupitelů ODS. Pro usnesení o zachování obou ploch v současném režimu, které jsme připravili společně s místostarostkou Langšádlovou, hlasovalo 16 zastupitelů (z 21).

Strategie pro budoucí využití obou ploch by měla vyjít z širší veřejné diskuze a odpovídat odborným doporučením zpracovatele územního plánu a urbanistů. Samozřejmě bude třeba od čistého stolu zahájit další jednání s majiteli. Podle zveřejněných informací věříme, že do neetického obchodu byli natlačeni a sami jej považovali za morálně těžko přijatelný, a po komunálních volbách budou připraveni k serióznímu a transparentnímu jednání.

Osobní dovětek

Dostal jsem několik děkovných zpráv za svoji snahu korunovanou rozhodnutím posledního zastupitelstva. Potěšily mne. Objevovalo se v nich i poděkování za odvahu. Rád bych řekl, že postavit se něčemu tak prohnilému, za co dalmatinský plán považujeme, a zabránit další komerční výstavbě v klíčové městské lokalitě jsme nikdy nepovažovali za odvahu, ale za absolutní nutnost a samozřejmou povinnost vyplývající nejen z naší funkce v zastupitelstvu.

Dne: 23. 04. 2010 | Filip Kořínek