Výzva – vyjádřete se k projektu kulturního sálu v Centru Vráž

Vyzýváme občany, aby kontaktovali své zastupitele, městský úřad či přímo starostu a místostarosty, nebo jinak vyslovili svůj názor, a připojili se k nám v úsilí dosáhnout toho, aby na vráži vznikla důstojná náhrada za nedávno zbořené kulturní středisko.

Město má rámcovou smlouvu s investorem Centra Vráž, podle které v něm má vzniknout nový městský kulturní sál a učebny. Občané Černošic na podporu tohoto záměru již dříve dokonce sepsali a v hojném počtu podepsali petici, kde požadovali sál velikostí odpovídající původním prostorům (proti prvotním záměru vybudovat prostory menší rozlohy). Zastupitelstvo města, jako jeho nejvyšší orgán, ve druhé polovině minulého roku pak jasně vyjádřilo svůj zájem o řešení v podobě kulturního sálu v suterénu s jednou prosklenou stěnou a učebnami v nadzemních podlažích, a to při znalosti odhadované ceny za takové prostory.

Přes to všechno se podle nedávného rozhodnutí rady zdá, že město záměr získání kulturního sálu v Centru Vráž opouští.

Připojte se k nám ve vyjádření nesouhlasu s takovým postupem – jsme přesvědčeni, že město Černošice vzhledem ke své současné i očekávané budoucí velikosti, k potřebně navázání na řadu aktivit z dřívějšího kulturního střediska i kvůli svým novým potřebám souvisejícím s novou výstavbou zejména v oblasti Vráže, kvalitní a důstojný kulturní sál na Vráži potřebuje a zaslouží si jej.

Požadujeme, aby město pečlivě prověřilo, zda nabídnuté finanční podmínky pravdivě odpovídají vzájemně smluvně odsouhlasenému způsobu výpočtu ceny, a následně aby přistoupilo k potvrzení svého požadavku na vybudování městského kulturního sálu v Centru Vráž a konkrétním krokům k jeho získání do majetku města.

Seznam kontaktů na jednotlivé členy zastupitelstva

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek