Kulturní sál v Centru Vráž

Stávající kulturní sál v Městském kulturním středisku na Vráži je velký cca 145m2 a je denně hojně využíván různými zájmovými skupinami (dětské centrum Mraveniště, Sokol, aerobic, divadelní kroužek, šermíři apod.). Jak všichni víme, současný kulturák bude zbourán a na jeho místě vyroste nová stavba, jejíž součástí bude také nový kulturní sál.Poté, co se veřejnost díky iniciativě zastupitelů Věcí veřejných dověděla, že plánovaný rozměr nového sálu je oproti tomu dnešnímu poloviční, začaly se ozývat hlasy, že menší sál znemožní nebo naruší fungování většiny zde konaných sportovních a kulturních aktivit.

Na základě petice občanů přistoupilo vedení města k novému jednání s architekty Centra Vráž,jehož cílem je zvětšení sálu na 120m2. Na zastupitelstvu21.5. 2007 představili architekti návrh na nový projekt, podle kterého by byl zvětšený nový sál umístěn v suterénu. Celá jedna stěna (o délce cca 10m) by byla prosklená a okno by vedlo do osázeného svahu, což by poskytovalo jak příjemný výhled, tak dostatek světla. Snížily by se také náklady na zvukovou izolaci a vytápění. Tento návrh byl většinou zastupitelů přijat velmi kladně a svým usnesením dali zelenou dalším pracím na projektu.

Doufejme, že se nakonec podaří takovýto sál postavit a že jeho realizaci neohrozí příliš vysoká cena (investor pan Pánek odhadl náklady na více než 10 milionů Kč.).Vždyť rozrůstající se Černošice (a v blízké době zejména Vráž) si zaslouží sál odpovídající velikosti.

Dne: 01. 06. 2007 | Lenka Kalousková