Kulturně-společenský sál, věžička, bytový dům...

Společnost IBS Rokal před několika týdny dokončila výstavbu Centra Vráž.

Než bylo před několika lety kvůli stavbě Centra Vráž zbořeno tehdejší kulturní středisko, uzavřelo město smlouvu, podle které IBS Rokal městu převedla 3 miliony korun a zavázala se v novém objektu vybudovat nový kulturní sál a učebny, na jejichž koupi by město deponovanou částku použilo – a město se zavázalo prostory za odhadní cenu odkoupit.

V průběhu doby ale došlo k řadě událostí, které situaci značně zamotaly:

  • Věžička: Architekti Centra Vráž navrhli stavbu tzv. věžičky (5. podlaží v rozsahu jedné místnosti vyčnívající nad zbytek budovy). Městská rada s ní vyjádřila souhlas. Těsně před vydáním stavebního povolení ale začal platit územní plán, kterému už věžička celkovou výškou budovy nevyhovovala. Investor ale projekt nenechal přepracovat a věžičku i tak vybudoval. Až na základě upozornění Daniely Göttelové stavební úřad stavbu pozastavil a zahájil správní řízení.... Následně úřad vyměřil investorovi pokutu v maximální výši 0,5 mil. Kč. Společnost jí však dosud nezaplatila a odvolala se proti její výši s ohledem na polehčující okolnosti - jak její majitel Michael Pánek uvádí, „cítí se vinen jen částečně“... - výstavba 5. patra byla totiž dvakrát odsouhlasena radou města Černošice a koordinována se stavebním úřadem.
  • Sál a učebny: Zastupitelstvo rozhodlo (mj. též v souladu s peticí občanů z roku 2007), že kulturní sál a učebny podle původního projektu od investora jsou příliš malé (jen 70 m2) a nevhodně umístěné, takže firma IBS Rokal nechala vyprojektovat nový návrh – na zajímavě řešený suterénní sál o rozloze cca 120 m2 + zázemí (celkem cca 200 m2) s prosklenou stěnou pro přístup denního světla, a na učebny ve 2. podlaží. Zastupitelstvo záměr jednomyslně schválilo – při vědomí, že to bude představovat vyšší celkovou cenu, cca 10-13 mil. Kč. Projekční a následně i stavební práce tedy pokračovaly tímto směrem... Pak ale městská rada rozhodla (podle našeho názoru v rozporu s usnesením zastupitelstva), že město sál vlastně nechce. Snad proto, že v té době ještě byly velké plány na vybudování tanečního sálu u budovy umělecké školy ve Střední ulici, která se měla stát velkolepým bulvárem, spojujícím nové obchodní centrum pod Základní školou a rekonstruované centrum u ul. Karlštejnská s novou budovou úřad atd. atd. Z těchto plánů ale příchodem krize a asi i odchodem tehdejšího šéfa odboru investic Skalického zřejmě na dlouho sešlo.
  • Bytový dům: Společnost IBS Rokal koupila cca před rokem pozemek č. 2014/3 v Táborské ulici vedle parkoviště u Tesca a nového kostela Církve bratrské, aby na něm postavila dům s 5 byty a třemi obchody. Stávající územní plán takovou výstavbu umožňuje (reguluje se pouze výška stavby a zastavěná plocha, nikoliv počet bytových nebo nebytových jednotek). Kdyby IBS Rokal požádala o územní rozhodnutí dnes, měl by jí ho úřad stavební a územního plánování vydat. Návrh nového územního plánu, který by měl být schválen a vstoupit v platnost letos na podzim, ale počítá s omezením na tomto pozemku na maximální počet 3 bytových jednotek, což investorovi hatí jeho záměr.
Kulturní sál

Počátkem tohoto roku firma IBS Rokal navrhla řešení, podle kterého by město dostalo možnost odkoupit jen učebny o rozloze cca 95 m2 (nemuselo by kupovat sál), a to za cenu sníženou na 3,6 mil. Kč, tj. o cca 300 tis. pod cenou dle metodiky URS, pokud by zároveň umožnilo investorovi dostavit věžičku a realizovat bytový dům v podobě, jakou si naplánoval dle současného územního plánu. Investor by také uhradil pokutu v plné výši 0,5 mil. Kč a stáhnul své odvolání. V případě nepřijetí dohody investor hrozil uplatněním svých práv podle smlouvy, což by bylo nejen vrácení deponovaných 3 mil. Kč, ale také zaplacení pokuty dalších 3 mil. Kč a náhrada škod (investor je odhadnul na 8,9 mil. Kč).

Vzhledem k námi vnímané výrazně větší potřebě kulturně-společenského sálu než učeben jsme se společně s místostarostkou Helenou Langšádlovou aktivně účastnili jednání s IBS Rokal o nákupu sálu místo učeben. Za Věci černošické tato jednání vedl Filip Kořínek. Výsledkem dlouhých diskuzí byla dohoda o nákupu sálu za cenu 7,3 mil. Kč (cena za nedokončený holoprostor), který by mohl být spolufinancován dotací z fondů EU. Součástí dohody bylo i schválení „věžičky“ a bytového domu v souladu s původní nabídkou IBS Rokal.

Tato dohoda byla projednána 3. června 2010 na zastupitelstvu města, avšak jeden hlas pro její přijetí chyběl. Město tak bohužel přišlo o možnost požádat o dotaci – termín podání žádostí byl 15.6. Přestože jsme původní dohodu považovali za výhodnou pro město a podporovali jsme ji, respektujeme rozhodnutí zastupitelstva a nadále se aktivně účastníme jednání o jiném přijatelném řešení, aby komplikované smluvní vztahy a z nich plynoucí rizika pro město mohly být konečně dořešeny.

Dne: 18. 06. 2010 | Filip Kořínek, Tomáš Hlaváček