Proč jsem hlasovala proti projektu Bike & Ride

Reakce na článek M.Jirouta v Informačních listech 5/2008

Na květnovém zasedání zastupitelstva jsem zvedla ruku proti projektu Bike and Ride, který má být realizován před mokropeským nádražím. Z celkového počtu 21 zastupitelů byl 1 nepřítomen, 16 bylo pro a tři se rovněž rozhodli projekt nepodpořit a hlasování se zdrželi. Důvody, které mě k mému nelehkému rozhodnutí vedly, uvedu níže. Dospěla jsem k nim po posouzení veškerých dostupných informací, po debatách s desítkami spoluobčanů a po osobní účasti na několika jednáních, která proběhla v souvislosti s tímto projektem.

Existence dvou rozdílných rozpočtů

V dubnu jsem požádala vedoucího investic ing. Skalického (ODS) o rozpočet projektu. Neochotně, leč přece, mi jej poskytl. Celková suma zněla na 27 milionů Kč (viz Zpravodaj VV 4/2008). V materiálech pro zastupitele, které jsme obdrželi před květnovým zasedáním, byla však tabulka, kde byly uvedeny náklady na tento projekt ve výši pouze 23 milionů Kč (podíl EU 19,5 mil.Kč, podíl město 1,7 mil. Kč a příspěvek ze státního rozpočtu rovněž 1,7 mil. Kč). Přímo na zasedání jsem se tedy ing. Skalického, „otce“ celého projektu, zeptala, co má tento rozdíl znamenat a kdo částku 4 mil. Kč bude hradit, když podle mých informací nelze projekt po podání již upravovat. Odpovědi jsem se nedočkala.

Podle občanů je projekt zbytečný a předražený

Diskutovala jsem o projektu s desítkami lidí. Téměř všichni jej považují za zbytečný (uvítali by před nádražím především záchytné parkoviště) a nad čísly v rozpočtu jen kroutí hlavou. Tvůrci projektu tvrdí, že se jedná o nadstandardní projekt. Lidé by ale nejprve raději v Černošicích viděli standardní sítě, silnice a chodníky, kapacitu mateřských škol, počet dětských hřišť apod. Navíc se vedení města nesnažilo veřejnost s projektem seznámit, natož se občanů ptát na jejich názor. Pro úplnost dodávám, že projekt má pouze pětiletou dobu udržitelnosti a poté může být luxusní devítimilionový Infobox prodán a být využíván k jakýmkoliv účelům, což také lidé neví.

Výjimka pro starostu

Právní závady stavebního a územního řízení, které bylo zahájeno v souvislosti s touto stavbou, jsou natolik závažné, že v současnosti nelze vydat na projekt stavební povolení. Z účasti v řízeních byli nezákonně vyřazeni nejen oba manželé vlastnící domek naproti nádraží, který stojí uprostřed budoucí stavby, ale nelogicky i starosta města Aleš Rádl (ODS), který je majitelem pozemku bezprostředně sousedícího s budoucí stavbou. Vypadá to, že vedoucí stavebního úřadu Voldřich, přímý podřízený pana starosty, neuvedl starostu na seznam účastníků záměrně. Možná proto, aby starostovo jméno nebylo s projektem vůbec spojováno. Před jeho pozemkem má totiž za evropské peníze vyrůst velká terénní vlna k ochraně před hlukem a prachem z provozu na silnici a železnici. Stejně jako jsem se zeptala pana Skalického na chybějící 4 miliony, položila jsem i panu Voldřichovi přímo na zasedání otázku, proč neobeslal starostu Rádla jako přímého souseda stavby. Protože nebyl s to srozumitelně a jasně odpovědět, požádala jsem ho o odpověď písemnou, kterou jsem však do uzávěrky tohoto Zpravodaje nedostala.

Domek překáží stavbě valu

Uprostřed lokality, kde má být projekt realizován, právě v místě terénní vlny, stojí domek, v němž desítky let žijí tělesně postižení manželé a který nikoli jejich vinou není zkolaudován. Pro nikoho z vedení města není tato skutečnost novinkou. Na počátku úvah o stavebních úpravách před mokropeským nádražím mělo město několik možností – buď bezbariérový domek nechat tam, kde je, i s jeho obyvateli, a do projektu jej zakomponovat, nebo pro manžele začít včas hledat vhodné náhradní bydlení. Bohužel zvolilo nejhorší možnou cestu a jejich nelehkou životní situaci řeší na poslední chvíli formou nepřiměřeného nátlaku.

To je na můj vkus příliš mnoho nesrovnalostí, nejasností a úmyslných přehmatů. Proto jsem hlasovala proti. Neměli bychom čerpat evropské peníze na pochybné projekty jen proto, že na ně dosáhneme.

Dne: 18. 06. 2008 | Daniela Göttelová