Projekt Bike & Ride a nátlak na manžele Vyletovy

Vedení města se před několika měsíci rozhodlo začít přípravné práce na projektu zvaném Bike & Ride. Hlavím cílem projektu je zvelebení okolí mokropeského nádraží a vybudování potřebné infrastruktury, což osobně považuji za krok správným směrem. Náklady na realizaci by navíc z více než 90% měly být kryty dotací Evropské unie.

Realizace projektu však naráží, a to i doslova, na domek manželů Vyletových, který naproti mokropeskému nádraží více než 40 let stojí. Pozemky pod objektem dnes patří do majetku města Černošice a přes veškeré snahy jeho majitelů domek dodnes není zapsán v katastru nemovitostí.

Projekt Bike & Ride byl v nedávné minulosti dvakrát předmětem jednání zastupitelstva. Na obou těchto jednáních byla otázka domku manželů Vyletových otevřena a zástupci vedení města, zejm. starosta Rádl a místostarostka Langšádlová, všechny přítomné opakovaně ujišťovali, že otázka bydlení manželů Vyletových bude před realizací projektů uspokojivě vyřešena.

V průběhu posledních několika měsíců zástupci města s manžely Vyletovými jednali o možnostech náhradního bydlení, které by alespoň částečně vyhovovalo jejich potřebám (oba manželé jsou tělesně postiženi). Byly zvažovány různé varianty, přičemž s jednou z nich (byt v objektu společnosti ČEZ nedaleko jejich stávajícího domku) manželé Vyletovi nakonec souhlasili.

Na začátku října však městský úřad (na pokyn starosty Rádla) zaslal oběma manželům platební výměr za tzv. zábor veřejného prostranství v celkové výši 2,7 mil. Kč. Důvodem má být fakt, že domek manželů Vyletových stojí na pozemcích města a za to je potřeba městu zaplatit. Jistě. 10 Kč za metr čtverečný a den, pro začátek za dva roky zpětně. Částka má být uhrazena do 30 dnů hotově v pokladně nebo převodem na účet.

Tento postup města nelze dle mého názoru označit jinak než za vydírání. Ubohé vydírání. Jestli toto je způsob, jak otázku bydlení manželů Vyletových uspokojivě vyřešit, pak na projekt Bike & Ride raději zapomeňme.

Dne: 21. 11. 2008 | Tomáš Hlaváček