Bike & Ride - stav 2 roky po zahájení projektu

Od samého začátku nebudil v mnohých z nás projekt Bike & Ride přes svůj atraktivní název a nálepku „projekt Evropské unie“ důvěru. Jak ukazuje čas – právem. Bohužel. Megalomanský, zbytečný – to jsou přívlastky, kterými jsme jej nejčastěji označovali.

Dva roky poté, co jsme o něm poprvé slyšeli, je tento projekt, doufejme, definitivně pohřben. A dalo by se říct, že jámu si vykopal sám. Před mokropeským nádražím zeje totiž již několik měsíců hluboká díra, jejímž vyhloubením začaly stavební práce. Ráda bych napsala, že tím to také skončilo. Jenže Bike & Ride má na svém kontě mnohem více „obětí“. Tou největší a pro mě osobně nejbolestnější je osud mých dlouholetých přátel Mirka a Zdenky Vyletových. Oni totiž překáželi. Jejich přízemní domek vadil velikému projektu. A tak bylo třeba je odsunout a domek odstranit. Když se bránili, přišlo vyhrožování - málokoho nechá klidným úřední dopis s červeným pruhem, v němž vám město oznamuje, že mu dlužíte 3 miliony Kč. I když víte, že je to naprostý nesmysl a nehoráznost, klidný spánek je pryč. Naštěstí se našla statečná úřednice, která tento vyděračský požadavek zrušila a město už jej znovu nevzneslo. Přesile se však Vyletovi nakonec přeci jen neubránili. Jejich domeček byl zbořen. Nechtěli opustit Černošice, kde žije pan Vyleta více než čtyřicet a paní Vyletová dvacet let. A oni vyčerpání dvouletým bojem za záchranu svého domova se přemístili do náhradních prostor, ačkoliv pro ně nejsou zcela vyhovující. Elektrickými přímotopy marně vytápějí rozlehlé prostory s vysokými stropy a s obavami čekají na závěrečné vyúčtování. Pan starosta na zasedání zastupitelstva měl tu drzost tvrdit, že jsou Vyletovi v novém domově šťastni. Nejsou.

Vyletovi Demolice Billboard
2009: spokojení Vyletovi ve svém domku (foto: P. Kubín) 2010: demolice Propagační billboard projektu

Podtrženo, sečteno

Projekt Bike & Ride dosud stál občany tohoto města cca 2,5 milionu korun – za studie, propagaci atd. V souvislosti s projektem však byly a jsou dále utráceny další peníze, např. demolice domku Vyletových stála cca 200 000 Kč, úroky bance, u níž jsme si otevřeli v souvislosti s projektem úvěr, činí cca 10 000 Kč měsíčně, podíl města na nájemném, které se platí firmě Fidea za náhradní bydlení pro Vyletovi, je cca 15 000 měsíčně, bylo vyplaceno odstupné za jejich původní domek. Smutná bilance.

Jediný, komu je na tomto místě do smíchu, jsou děvčata na plachtě s vyobrazením budoucího prostoru, která se třepotá před mokropeským nádražím – potrhaná a počmáraná.

A co dál?

Před dvěma lety jsem na tomto místě psala o tom, co potřebují Černošice před mokropeským nádražím: „Podle mého názoru potřebují obyvatelé města, z nichž převážná část pravidelně odjíždí do Prahy za prací, do škol, za zábavou a nákupy, před nádražím prioritně a akutně záchytné parkoviště pro cca 50-60 aut.“ V současné době má město od firmy CityPlan zpracovanou studii na alternativní a výrazně levnější úpravu předpolí mokropeského nádraží. Studie počítá s vydlážděním prostoru před nádražní budovou, s propojením pro pěší do ulic Zvonková a Luční, s vytvořením dvou terénních valů a s vybudováním cca 60 parkovacích míst. Jsem ráda, že město nakonec došlo ke stejnému názoru na využití prostoru před nádražím Mokropsy.

Za projev zpupné moci však považuji skutečnost, že v době, kdy už bylo téměř jisté, že projekt Bike & Ride v původní podobě je mrtvý a město má jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou, našlo se někde téměř 200 tisíc korun na demolici domku Vyletových, který tam už mohl klidně zůstat. Vypadá to, že jedním z důvodů demolice byl požadavek na zvětšení jednoho z terénních valů tak, aby byl sousední pozemek pana starosty lépe chráněn před hlukem a pohledy kolemjdoucích. Firma CityPlan už svoji studii na základě požadavků z radnice překresluje.

DOPIS

Je to obraz hrubého nátlaku, který tady vládne. Symbolicky radlicí hrábli do života Vyletových. Tito invalidní manželé si opatřili původně drážní objekt a v mezích svých možností a limitováni ztíženou pohyblivostí si ho zařídili ke spokojenému bydlení. A pak museli ustoupit spornému a předraženému projektu, jehož realizace je navíc dnes nejistá. „Vizionářům" z radnice asi vůbec nevadí, že celá záležitost stojí město nehorázné peníze a že z dosud soběstačného páru dělá prosebníky, kteří budou stěží schopni ze svých příjmů táhnout náklady na vytápění elektřinou.

Petr Kubín

Dne: 22. 02. 2010 | Daniela Göttelová