Aktuality - archiv

Věci černošické děkují za masivní podporu!

Dne: 17. 10. 2010

Věci černošické děkují za masivní podporu, které se nám dostalo v komunálních volbách - získali jsme 48% hlasů a 12 mandátů z celkových 21 členů zastupitelstva.

T-Mobile chce vybudovat 18metrový vysílač uprostřed Vráže, zástupci veřejnosti protestují

Dne: 13. 10. 2010

V současné době probíhají přípravy stavby 18metrového vysílače společnosti T-Mobile uprostřed Vráže - a zároveň protesty a snaha zejména některých okolních obyvatel a také některých uživatelů nového Centra Vráž této stavbě zabránit.

Moderní přístup k řešení problémů a potřeb občanů

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová

Kvůli zdravotním problémům byste přivítali donášku větších nákupů? Právě jste se přistěhovali, nikoho neznáte a potřebujete hlídání k dětem? Postrádáte v obci opravnu obuvi nebo veřejné toalety? Pečujete o staršího či postiženého člena rodiny a rádi byste si odpočinuli a odjeli na dovolenou? Chybí vám na dětském hřišti pítko? Vlastníte psa a chybí vám prostor, kde by mohl volně pobíhat, aniž byste porušili vyhlášku? Uvítali byste bezbariérový přístup na nástupiště či novou zastávku autobusu kvůli velké vzdálenosti mezi těmi stávajícími?

Se školkou i sálem je všechno trochu jinak aneb reakce na úvodník starosty v IL červen 2010

Dne: 04. 10. 2010 | Filip Kořínek

A. Rádl v červenci veřejně slíbil, že v IL otiskne moji reakci - své slovo ale s nedůvěryhodnou výmluvou zatím nedodržel (v prvním IL po prázdninách otištěna nebyla), proto ji přinášíme zde. K datu uzávěrky tohoto zpravodaje nebylo zřejmé, zda ji otiskne v říjnovém IL nebo nikoliv. (Zde otištěný text je asi o 10 vět delší než verze zaslaná starostovi.)

Ohlédnutí za čtyřmi roky v zastupitelstvu aneb co se nám podařilo…

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová

Čtyři roky jsme se snažili splnit maximum z toho, co jsme vám, voličům, slíbili před volbami v roce 2006. Na konci tohoto volebního období a „v předvečer“ blížících se dalších voleb jsme se pokusili svoji aktivitu v černošickém zastupitelstvu zhodnotit. Věříme, že jsme obstáli. Že jsme ty, kteří nám dali svůj hlas, nezklamali a že se nám podařilo získat i přízeň dalších.

Bydlíte tu teprve krátce? Prosím, rozkoukejte se rychle – a nevolte ODS...!

Dne: 04. 10. 2010 | Filip Kořínek

Vyzývám tímto černošické voliče, a to zejména ty nově přistěhované, aby nevolili podle svých stranických preferencí pro celostátní politiku, protože to v komunálních volbách nemá žádný reálný význam, naopak to může vést k opakovanému zvolení nedůvěryhodných osob, které na automatickou volbu velkých pravicových stran sázejí a drží se díky ní ve vedení našeho města i přes zcela zásadní prohřešky, které by je jinak už dávno měly vyhodit ze sedla.

Kdy nastal převrat v černošické ODS?

Dne: 04. 10. 2010

K zakládajícím členům místního sdružení ODS patřil hned po sametové revoluci v roce 1989 pan ing. Rudolf Paďouk. Do roku 2001 byl, s jednou přestávkou, i jeho předsedou, od r. 1994 do r. 2002 členem městské rady a asi 6 let delegátem místní ODS v oblastní radě. V roce 2001 však byla nečekaně fungující místní organizaci odebrána licence. Proč a co následovalo? Na to jsme se zeptali právě pana Paďouka.

Respektujme závory

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová

Respektujme závoryPro všechny to byl šok. Jednoho červnového dne jsme byli paralyzováni zprávou o tom, že v Černošicích srazil vlak jedenáctiletého kluka. Kdo to je? říkali jsme si. Kdo si vytáhl ten den černého Petra a nedošel ze školy v pořádku domů? Byl to Filip. Dnes už můžeme s úlevou a tichým „díky Bohu“ říct, že to přežil. Zázrak. S dětskou životaschopností se z toho vylízal a za několik týdnů už běhal s berlemi.

Město může zpoplatnit výherní terminály povolené ministerstvem

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová

Doposud mohlo město zpoplatnit pouze provoz těch přístrojů, které na svém území samo povoluje. Nedávno schválená novela zákona o místních poplatcích nově umožňuje, aby mohlo zpoplatnit také herní zařízení povolená Ministerstvem financí, tzv. výherní loterní terminály (nadále platí, že počet přístrojů povolených ministerstvem město regulovat nemůže).

Řešíme konkrétní problémy

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová

iDNES.cz: Poslanci musí šetřit, ti středočeští ale dál čerpají peníze na byt

Dne: 09. 08. 2010

iDNES.cz: "...staronový poslanec Aleš Rádl z ODS si z peněz daňových poplatníků si platí služební byt, přitom bydlí 19 kilometrů od Sněmovny. S rodinou žije v novém domě v Černošicích, které jsou v podstatě periferií Prahy. Každý měsíc tak ze státní kasy "vysaje" 17 tisíc korun, což je 204 tisíc ročně. Proč si poslanec a černošický starosta nechává vyplácet náhradu za ubytování, navíc v maximální možné výši, Rádl nevysvětlil. MF DNES se ho na to bez úspěchu ptala šest dní - zkoušela volat, poslala mu tři esemesky i e-mail s dotazem.

Přečetli jsme za vás: Stát hledá cestu, jak zachránit obří projekt tunelu pro vlaky do Berouna

Dne: 18. 07. 2010 | Filip Kořínek

Obří projekt téměř 25 kilometrů dlouhého železničního tunelu, který má spojit Prahu s Berounem, je zřejmě definitivně minulostí. Je totiž příliš drahý a Evropská unie se jej proto zdráhá spolufinancovat. Zástupci poradenského centra Evropské komise JASPERS oznámili, že pokud bude stát na původní variantě trvat, nepřispěje na ní Brusel více než 20%. A to je výrazně méně, než stát potřebuje. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nyní hledá novou a reálnější variantu, na kterou by byl Brusel ochoten přispět.

Rozhovor s ředitelem Úřadu Regionální rady Střední Čechy JUDr. Ing. Tomášem Novotným, Ph.D.

Dne: 18. 07. 2010 | Daniela Göttelová

Regionální operační program Střední Čechy patří mezi jeden z 24 operačních programů, na základě kterých může Česká republika v období 2007-2013 čerpat dotace z Evropské unie. Pro žadatele ve středních Čechách je v tomto období k dispozici přes 14,5 mld. korun z evropských dotací na investice směřující do dopravy, cestovního ruchu a integrovaného rozvoje území.

Evropské dotace ve vybraných obcích Prahy-západ

Dne: 12. 07. 2010 | Filip Kořínek

Na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme získali následující údaje o dotacích, které získaly vybrané obce a města okresu Praha-západ z evropských fondů v období od roku 2007 (prostředky v rámci těchto programů jsou postupně rozdělovány v období 2007-2013). Další (zde neuvedené) dotace města dostávají z národních zdrojů, např. od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Státní fondu dopravní infrastruktury atd.

Hazardní hry v našem městě

Dne: 12. 07. 2010 | Daniela Göttelová

Loterijní zákon (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) umožňuje dnes městům regulovat vyhláškou pouze provoz starších typů výherních hracích přístrojů (dále VHP). Města mohou vyhláškou buď vymezit, kde VHP povolují nebo naopak v určitých lokalitách provoz VHP zakázat. Nelze ale zakázat provoz VHP na celém území města. Přímo ze zákona vyplývá zákaz provozování VHP v okruhu do 100 metrů od budovy školy, zdravotnického zařízení, církevního objektu apod. Z provozování VHP plynou obcím každoročně do jejich rozpočtů nemalé prostředky.

Rozhovor se zajímavou osobností

Dne: 09. 07. 2010 | Daniela Göttelová

V Černošicích žije spousta zajímavých osobností. A někdy se dokonce stane, že dva zajímaví lidé vytvoří manželský pár. A to je potom radost je potkat…Takovou dvojicí je nepochybně paní Jana Altmannová a pan Jiří Altmann.

Jak je na tom městský rozpočet?

Dne: 19. 06. 2010 | Tomáš Hlaváček

Městský rozpočet se loňský i letošní rok potýká s fatálním propadem podílu na daňových příjmech ze státního rozpočtu. To je realita, kterou nikdo v Černošicích ovlivnit nemůže a která se podobá situaci v řadě jiných obcí v České republice. Tento propad vede k závěru, že město letos nemůže z vlastních zdrojů uhradit téměř žádné nové investice (téměř všechny prostředky letos rozpočtem určené na investice byly použity na úhradu investičních akcí realizovaných loni). Investovat tedy můžeme pouze na úkor zadlužení města dalšími úvěry.

Kvůli podezření na zneužití pozastaveny granty pro děti a mládež

Dne: 18. 06. 2010 | Lenka Kalousková

Město Černošice věnuje každoročně místním sdružením formou grantů téměř 750 tisíc Kč jako podporu pro práci s dětmi a mládeží do 18 let. Žádosti o granty, které jednotlivá sdružení podávají, posuzuje nejprve komise školská a pro mládež (jejímž členem je i autorka tohoto článku). Tato komise také kontroluje, zda žádosti obsahují veškeré náležitosti a navrhuje konkrétní finanční částky pro žadatele. Uspokojit všechny žádosti v plné výši není možné, protože výrazně přesahují možnosti obecního rozpočtu. Zpracovaný materiál se předává k posouzení radě města, která zpravidla provádí drobné úpravy. V konečné fázi návrhy (tj. konkrétní finanční podporu pro jednotlivá sdružení) schvaluje zastupitelstvo.

Kulturně-společenský sál, věžička, bytový dům...

Dne: 18. 06. 2010 | Filip Kořínek, Tomáš Hlaváček

Než bylo před několika lety kvůli stavbě Centra Vráž zbořeno tehdejší kulturní středisko, uzavřelo město smlouvu, podle které IBS Rokal městu převedla 3 miliony korun a zavázala se v novém objektu vybudovat nový kulturní sál a učebny, na jejichž koupi by město deponovanou částku použilo – a město se zavázalo prostory za odhadní cenu odkoupit.

VĚCI ČERNOŠICKÉ – sdružení nezávislých kandidátů pro podzimní komunální volby 2010 aneb poslední vazba na Věci veřejné skončila

Dne: 18. 06. 2010 | Daniela Göttelová

Při rozhovorech s lidmi se stále setkávám s tím, že není všem zcela zřejmé, proč čtyři zastupitelé města Černošice, kteří vydávají tento Zpravodaj a kteří byli v roce 2006 do zastupitelstva zvoleni za Věci veřejné, už od minulého roku vystupují jako Věci černošické a v souvislosti s volbami do sněmovny se k tomu ještě přibyl dotaz – proč jsem byla z kandidátky Věcí veřejných vyškrtnuta.

Březnové akce sdružení SPOLU

Dne: 23. 04. 2010 | Daniela Göttelová

"Velký bratr tě sleduje"

Dne: 23. 04. 2010 | Daniela Göttelová

Ať patříte mezi příznivce nebo odpůrce používání kamer jako nástroje zvýšení bezpečnosti ve městě, měli byste přinejmenším vědět, kde jsou kamery umístěny, kdo má k záznamům přístup a co se s nahrávkami děje. Proto jsme pro vás připravili rozhovor s velitelem Městské policie Černošice Gregorem Dušičkou na téma bezpečnostní kamery v našem městě.

Deskohraní podruhé 14. března od 15:00

Dne: 22. 02. 2010

Pro vás, kteří si rádi hrajete a kteří jste naše první deskohraní propásli, jsme připravili znovu odpoledne plné her. V neděli 14. března od 15 do 18 hodin v nekuřáckém salonku restaurace Pod lípou na Vráži na vás bude čekat spousta klasických i nových her. Vstupné činí 50,- Kč na hráče, v případě početnějších rodin je cena nižší :-).

Povídání o mokropeském masopustu

Dne: 18. 02. 2010 | Daniela Göttelová

Původně to měl být rozhovor se spoluzakladateli novodobé tradice Masopustů v našem městě - Břeťou Slováčkem a jeho ženou Káťou. Ale řeč se rozbíhala a ztrácela obrysy klasického rozhovoru a proto vám to, co jsem se od nich dozvěděla, předkládám jako krátké počtení o tom, jak se Masopust vrátil do našeho městečka.

Základní informace o zastupitelstvu a radě

Dne: 18. 02. 2010 | Tomáš Hlaváček

Kdybych nebyl členem zastupitelstva města, asi bych dodnes přesně nevěděl, co vlastně zastupitelstvo je, jaké má pravomoci, v čem se tyto pravomoci liší od těch rady města, atd. Vnímáme, že občané aktivně nesledující komunální politiku jsou často na tom podobně, a považujeme proto za účelné základní informace o městském zastupitelstvu i radě krátce shrnout.

Zneužil starosta Rádl sponzorský dar a Informační list pro svou osobní reklamu?

Dne: 07. 01. 2010 | Věci černošické

Na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2009 si pan Martin Moravec spolu s dalšími občany stěžoval na podobu Informačního listu (IL). Zejména protestoval, dle jeho slov, proti "zneužití svého sponzorského daru - terénního automobilu věnovaného hasičům - k osobní reklamě starosty Rádla".

Jak pracují odborné komise a výbory

Dne: 08. 12. 2009 | Filip Kořínek

Městská rada a zastupitelstvo mají celkem 9 pomocných skupin, ve kterých se vybraní zastupitelé, zástupci městského úřadu a zástupci veřejnosti věnují konkrétním záležitostem v daných oblastech, a předkládají pak své návrhy a náměty. Zastupitelstvo ze zákona (povinně) zřizuje finanční a kontrolní výbor. Městská rada má v Černošicích celkem 7 odborných komisí.

Věci černošické aneb: nové jméno – stejný obsah

Dne: 06. 12. 2009 | Filip Kořínek

Věci veřejné Černošice mění svůj název na Věci černošické – chceme tím zdůraznit své výlučné zaměření na záležitosti našeho města a svojí nezávislost na celostátní politice. Ve správě města není tradiční politická orientace relevantní. V Černošicích nás podporují lidé ze všech částí politického spektra. Pro voliče ODS, ČSSD, zelených, KDU-ČSL i jiných celostátních stran je v Černošicích zásadní zvolit si zastupitele, kteří budou schopni dobře město spravovat – ochránit jeho charakter, zajistit udržitelný rozvoj a zlepšit kvalitu života. Vyzýváme staré i nové obyvatele Černošic, aby zde nevolili podle svého obvyklého stranického klíče.

Stranický kabát je komunálu malý

Dne: 06. 12. 2009 | Daniela Göttelová

Z podstaty své povahy nedokážu někde „jen“ bydlet. Mám bytostnou potřebu tam doopravdy žít - ponořit se do místní komunity, setkávat se, pomáhat, podílet se, zajímat se o dění kolem... Když jsme se s manželem a dvěma dětmi předškolního věku před 13 lety do Černošic přistěhovali, bylo asi jen otázkou času, kdy „něco začnu dělat“. Po narození třetího dítěte jsem si uvědomila, že nám velmi chybí dětské hřiště – tradiční místo setkávání dětí i rodičů. A protože nechybělo jen mně, vedl tento moment k založení občanského sdružení Spolu. Vybudování hřiště se stalo jeho prioritou. Další aktivity se nabalovaly: sázení stromů, akce pro děti i dospělé, návrhy na bezpečnou dopravu, údržba prostoru před školou, atd. Spousta nádherných zážitků se skvělými lidmi!

Proč pořád tak kritizujeme?!

Dne: 06. 12. 2009 | Filip Kořínek

Tak zaprvé – ten titulek je s velkou nadsázkou, jak titulky bývají. Chtěl jsem hlavně upoutat Vaši pozornost... Ale protože na každém šprochu pravdy trochu, přece jen se k tomu vyjádřím...

Základní informace o zastupitelstvu a radě

Dne: 06. 12. 2009 | Tomáš Hlaváček

Kdybych nebyl členem zastupitelstva města, asi bych dodnes přesně nevěděl, co vlastně zastupitelstvo je, jaké má pravomoci, v čem se tyto pravomoci liší od těch rady města, atd. Vnímáme, že občané aktivně nesledující komunální politiku jsou často na tom podobně, a považujeme proto za účelné základní informace o městském zastupitelstvu i radě krátce shrnout.

Rozhovor s Petrem Borkovcem

Dne: 06. 12. 2009 | Daniela Göttelová

Sorea…, pouze ve faktech

Dne: 06. 12. 2009 | Tomáš Hlaváček

Lampionový průvod

Dne: 05. 12. 2009 | Lenka Kalousková, Marta Lžičařová

V listopadu uspořádalo sdružení Spolu tradiční lampionový průvod, kterým jsme si připomněli starý keltský zvyk spojený s oslavou keltského nového roku. Ten připadal právě na počátek listopadu. Staří Keltové zapalovali symbolické ohýnky, protože věřili, že se k nim přijdou ohřát duše zemřelých. Tento zvyk přejala v pozměněné podobě i křesťanská kultura.

Vydařené deskohraní

Dne: 05. 12. 2009 | Daniela Göttelová

Řešíme vaše lokální problémy

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová, Lenka Kalousková, Filip Kořínek

V pondělí 7.9. se na nás obrátil občan s prosbou o pomoc ve věci Komenského ulice. Firma Ekis zde zabrala několik metrů chodníku, po němž chodí děti do školy a ty se musí pohybovat po vozovce mezi stavebními stroji a množstvím projíždějících aut v ranní špičce před začátkem školy. Jela jsem se na místo ještě ten den podívat a zjistila jsem, že je tam pro chodce skutečně nebezpečno.

Doručeno...po roce

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová

V červenci 2008 přinesl do podatelny úřadu pan Pavlovský svoji výzvu týkající Informačního listu (viz plné znění v rámečku). Ačkoliv byla adresována zastupitelstvu města, vyzvedl si ji v podatelně úřadu pan Janovský, šéfredaktor Informačního listu, a naložil s ní velmi svérázně – tzv. ji strčil do šuplíku.

Financování činnosti zastupitelů zvolených za Věci veřejné

Dne: 10. 10. 2009 | Tomáš Hlaváček

V nedávné minulosti se v tisku objevily spekulace o financování pražské centrály strany Věci veřejné. Černošický starosta Rádl si později přisadil v posledních IL. V této souvislosti považujeme za vhodné shrnout několik základních informací o činnosti zastupitelů zvolených pod hlavičkou této strany  v Černošicích:

Nahnutý rozpočet

Dne: 10. 10. 2009 | Tomáš Hlaváček

Příjmová stránka rozpočtu státu a obcí je do značné míry závislá na objemu daní vybraných na celostátní úrovni, a to zejména ve formě daně z příjmů fyzických i právnických osob a daně z přidané hodnoty. Díky probíhající ekonomické krizi, ale i díky některým přijatým „protikrizovým“ opatřením (např. zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro některé subjekty) je výběr těchto daní v letošním roce hluboko za očekáváním. Kromě státního rozpočtu to vzhledem k platným rozpočtovým pravidlům přímo ovlivňuje i rozpočty obecní, včetně toho černošického.

Vyhodnocení SMS ankety

Dne: 25. 06. 2009 | Filip Kořínek

Rozhovor s Jaroslavem Duškem

Dne: 23. 06. 2009 | Daniela Göttelová

Jaroslav Dušek je nejen skvělý herec, režisér, scénárista a moderátor, ale především báječný člověk. Setkání a rozmlouvání s ním bývá příjemné, inspirativní a mnohdy by se dalo říct, že má až ozdravné účinky. Představení Čtyři dohody podle stejnojmenné knihy mexického autora Miguela Ruize, v němž Jaroslav Dušek již několik sezón exceluje v divadle Lávka, bývá pravidelně vyprodáno. Není divu, protože v něm jednoduše a na krásných příkladech popisuje naše tradiční životní schémata a ukazuje cestu k osobní svobodě.

Velikonoční tvoření se sdružením Spolu

Dne: 12. 05. 2009 | Daniela Göttelová (předsedkyně sdružení)

Květná neděle odpoledne byla v restauraci Pod lípou vyhrazena pro děti a jejich rodiče. Občanské sdružení Spolu pořádalo velikonoční dílny, na nichž si mohli malí i velcí vlastnoručně vyrobit spoustu krásných věcí. Těžko říct, která z dílniček měla největší úspěch, každý si zkrátka našel to své. Zdobili jsme květináče ubrouskovou metodou, vajíčka klasicky voskem i netradičně vlnou, pletli pomlázky, vyráběli větrníky, řehtačky, navlékali motýlky a květiny z korálků. Velikonočního tvoření se zúčastnilo přibližně 40 dětí. Veliké díky patří nejen muzikantům, kteří nám celé odpoledne vyhrávali, ale i dobrovolníkům u jednotlivých stanovišť, kteří se návštěvníkům věnovali.

Město vyhnalo drobného živnostníka a prostory teď zůstávají nevyužité

Dne: 12. 05. 2009 | Daniela Göttelová

Šestnáct let fungovala prodejna Papír–hračky-drogerie v suterénu rohového domu v Karlštejnské ulici. Nejprve měla jeho provozovatelka pronajaté prostory od soukromého vlastníka domu a po té, co objekt před 5 lety koupilo město Černošice, uzavřela nájemní smlouvu s městem. V roce 2007 však dostala výpověď a od té doby zejí prostory prázdnotou.

SMS anketa – výsledky

Dne: 08. 05. 2009 | Filip Kořínek

V minulém zpravodaji jsme zveřejnili SMS anketu s otázkou: „Souhlasíte s tím, že v Černošicích vzniká řada bytových domů a tzv. villadomů, tj. "rodinných domů se třemi bytovými jednotkami?“. V tomto vydání dle svého slibu přinášíme výsledky hlasování.

Proč zatím nejezdí City Elefant i ve špičce v pracovních dnech?

Dne: 04. 05. 2009 | Filip Kořínek

Počátkem března jsem dopisem oslovil vedení Českých drah s  žádostí o větší využití moderních souprav City Elefant ve špičce pracovních dní (zkrácená verze dopisu).

Jak spravedlivě rozdělit granty pro mládež a uspokojit všechny žadatele?

Dne: 04. 05. 2009 | Lenka Kalousková

Těžko – nabízí se stručná a výstižná odpověď. Spolky a sdružení, které pracují s černošickými dětmi, mohou každým rokem žádat město o grant na podporu svojí činnosti. Žádosti posuzuje nejprve školská komise pro děti a mládež, která také navrhuje výši podpory pro jednotlivé žadatele. Návrh vzešlý z komise následně přehodnotí rada města, která konečnou podobu předloží zastupitelstvu ke schválení.

„Konstruktivní“ přístup k návrhům opozice

Dne: 04. 05. 2009 | Tomáš Hlaváček

Stalo se zvykem, že většinová koalice v zastupitelstvu vedená panem starostou, zpravidla bez zřejmého či podstatného důvodu, zamítá většinu návrhů přednesených na jednání zastupitelstva některým ze zastupitelů za stranu Věci veřejné. Přesto odmítáme apaticky rezignovat, a dále předkládáme takové návrhy, které mohou být pro černošické občany přínosné a důležité, a vždy znovu doufáme, že ostatní zastupitelé se dokáží rozhodovat více racionálně než „politicky“ a některé z nich podpořit.

Odpovědi na naše interpelace

Dne: 10. 03. 2009

Před prosincovým zasedáním zastupitelstva jsme předložili následující interpelace, které jsme na něm chtěli projednat. Jaké odpovědi jsme na ně obdrželi, si můžete přečíst níže. Místo projednání daných bodů nám jen pan starosta přečetl hotové odpovědi svých úředníků. Diskuze se nekonala.

Nákup výpočetní techniky pro městské úředníky

Dne: 10. 03. 2009 | Daniela Göttelová

Od roku 2004 má město uzavřenu smlouvu na údržbu, správu a opravy počítačové sítě s firmou Polysoft, s.r.o. V roce 2006, těsně před koncem volebního období, podepsala tehdejší starostka Langšádlová k této smlouvě dodatek, který z Polysoftu udělal výhradního dodavatele výpočetní techniky pro městské úředníky, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení.

Škola - základ života

Dne: 09. 03. 2009 | Daniela Göttelová

Chceme pro naše děti to nejlepší. Děti tráví ve škole značnou část svého dne. Škola je jednou z vizitek města. Prostředí, v němž se pohybujeme, nás ovlivňuje.

A jaké jsou naše další podněty?

Dne: 09. 03. 2009

Kromě návrhů, které si můžete přečíst na konci jednotlivých příspěvků (škola, výpočetní technika), jsme z vlastní iniciativy nebo na základě upozornění vás, občanů, doručili na městský úřad také následující podněty.

Automat u mokropeského nádraží - konečně!

Dne: 30. 11. 2008 | Daniela Göttelová

V dubnu tohoto roku se na mě obrátilo několik občanů s tím, že jim na mokropeském nádraží chybí automat a nemohou si proto kupovat na cesty do Prahy výhodné jízdenky PID.

Jak si děti vybíraly nová dětská hřiště aneb dobrý nápad ze Semil

Dne: 30. 11. 2008 | Daniela Göttelová

Semily jsou městečko s přibližně 9 tisíci obyvateli ležící v severovýchodních Čechách na řece Jizeře. Semily jsou také město, které má to štěstí, že v jeho čele stojí osvícený mladý starosta – Mgr. Jan Farský. A protože jsou Semily také město, kde jsem trávila jako dítě veškeré prázdniny, neboť odtamtud pochází část mé rodiny, mám radost, že nápad, který mě zaujal a o který se s vámi chci podělit, se zrodil právě tam.

Zpráva o činnosti občanského sdružení Spolu

Dne: 25. 11. 2008 | Daniela Göttelová

Občanské sdružení Spolu bylo v Černošicích založeno v roce 2003 a k jeho největším počinům nepochybně patří vznik veřejného dětského hřiště v Domažlické ulici v roce 2004. Podařilo se nám tehdy získat grant Krajského úřadu Středočeského kraje, finanční podporu města a sponzorské dary soukromníků i místních podnikatelů. Část nákladů jsme hradili z peněz, které jsme získali jako výtěžek maškarního plesu a country bálu.

Interpelace zastupitelů strany Věci veřejné

Dne: 24. 11. 2008 | Daniela Göttelová

Zastupitelé Věcí veřejných předali radě města následující interpelace. Odpovědi na ně očekáváme na nejbližším zasedání zastupitelstva dne 10.12. a pak vás s nimi pochopitelně seznámíme.

Místo vyhlášky o ovzduší diskuze

Dne: 24. 11. 2008 | Lenka Kalousková

Spalování plastů, domácího odpadu, chemicky ošetřeného dříví a dalších látek, jejichž pálením se do ovzduší uvolňují toxické látky, je již zakázáno zákonem.

Jsme v polovině volebního období

Dne: 21. 11. 2008 | Daniela Göttelová

Vedení města ve složení starosta Rádl (ODS), místostarostka Langšádlová (KDU-ČSL) a místostarosta Jirout (ODS) v poslední době stupňují politický boj proti opozici, kterou představuje strana Věci veřejné. Svědčí o tom nejen jejich chování a vyjadřování na zasedáních zastupitelstva, ale i útoky na stránkách Informačního listu a v neposlední řadě i podané trestní oznámení. Záminku k takovému chování si najdou vždy, ale pravý důvod je jiný.

Náměstí v Černošicích. Dočkáme se někdy?

Dne: 23. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Milí čtenáři, blíží se polovina volebního období a přestože jsme opoziční stranou, daří se nám prosazovat některé naše návrhy a držíme se poctivě slibů, které jsme svým voličům dali před volbami. V našem zpravodaji a na webových stránkách Vás informujeme o věcech, které se jinde nedozvíte. Jsme připraveni s Vámi otevřeně hovořit o aktuálním dění ve městě a diskutovat o tom, jak se budou Černošice vyvíjet. Děkujeme těm, kteří nás podporují a spolupracují s námi.

Řešíme vaše lokální problémy

Dne: 19. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Náklaďáky uvnitř obce – problém, který vedení města nezajímá

Dne: 17. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Stojí ve vaší ulici dlouhodobě zaparkované nákladní auto? Projíždíte či procházíte pravidelně ulicí, kde jste nuceni se prakticky vždy na stejném místě vyhýbat autobusu?

Kontejnery na odpad aneb Kam s nimi?

Dne: 17. 09. 2008 | Daniela Göttelová

V našem městě je v současnosti rozmístěno celkem 25 kontejnerů na papír, 40 na plasty, 12 na sklo, 5 na tetrapak a 15 na komunální odpad. Všem nám asi vadí přeplněné kontejnery, nejvíce pochopitelně těm, kteří je mají poblíž svých domů.

Přečetli jsme za vás

Dne: 17. 09. 2008

Zákonu senátora Jaroslava Kubery, podle něhož by za stav chodníků logicky odpovídal jejich vlastník, tedy zpravidla města, hrozí ve sněmovně zamítnutí.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva 26.6.2008

Dne: 17. 09. 2008 | Daniela Göttelová

13. zasedání zastupitelstva, které se konalo 26.6.2008 v Hasičské zbrojnici v Mokropsích, se zúčastnilo se 19 zastupitelů - paní Mašatová a pan Volejník se omluvili.

Přechod pro pěší

Dne: 17. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Přechod pro chodce na Vrážské ulici před Tescem byl celé léto takřka neviditelný.

Ozvěny let padesátých…

Dne: 16. 09. 2008 | Daniela Göttelová

Reakce na článek starosty Rádla v posledním IL zveřejněný na str. 10-11

Co nového přinesla nedávná změna jednacího řádu zastupitelstva?

Dne: 15. 09. 2008 | Filip Kořínek

Na květnovém zasedání zastupitelstva se podařilo konečně dosáhnout schválení novely jednacího řádu zastupitelstva. Jak již víte z našich předchozích zpravodajů, projednávání navržených změn – bez ohledu na to, jak byly potřebné a převážně nekontroverzní – se neuvěřitelně protáhlo kvůli různým odkladům a obstrukcím koaličních zastupitelů a vedení města na více než rok od doby, kdy jsem svůj ucelený návrh poprvé prezentoval.

Tříděný odpad končí často na ulici nebo v okolních obcích

Dne: 18. 06. 2008 | Filip Kořínek

Svoz separovaného odpadu dnes probíhá takto – plasty 2x týdně (úterý a pátek), papír 2x týdně (pondělí a čtvrtek), sklo 1x za 14 dní, nápojové kartony 1x za měsíc. Svozová firma jezdí, i pokud příslušný den připadne na svátek.

Je třeba a je možné zlepšit kvalitu ovzduší v Černošicích?

Dne: 18. 06. 2008 | Ing. Jiří Morávek

Česká republika patřila před několika desítkami let k zemím s nejhorší kvalitou ovzduší. V průběhu 90. let se kvalita ovzduší významně zlepšila. V posledních letech však opět dochází ke zhoršování. Vypovídá o tom většina sledovaných ukazatelů.

Přečetli jsme za vás

Dne: 18. 06. 2008 | Daniela Göttelová

V časopise Týden č. 19/2008 na str. 21

Aby nebyly jízdenky za 32,- a 16,- Kč jen v automatu

Dne: 18. 06. 2008 | Daniela Göttelová

Na zasedání zastupitelstva předložím návrh, aby vedení města začalo jednat s organizací zajišťující tisk jízdenek PID v hodnotě 32,- a 16,- Kč, které se používají již půl roku, o jejich distribuci také v některých místních obchodech.

Přežije lípa drastický zásah?

Dne: 18. 04. 2008 | Lenka Kalousková

Na křižovatce ulic Vrážská a Husova stála od nepaměti lípa. Podle historických zmínek tu odpočíval pod košatou lípou už Karel IV, mohutná lípa (pravděpodobně její pokračovatelka) tu stála až do roku 1930, kdy ji zapálil blesk. Na jejím místě pak byla vysazena nová lípa, také zvaná Švehlova, podle tehdejšího premiéra Antonína Švehly, který ji zde vysadil. Obyvatelé Vráže považovali vždy toto místo za významné, proto sem po druhé světové válce umístili i pomníček padlým spoluobčanům. Za každého z nich v okolí vysadili novou lípu (celkem 22) a o všechny stromy se vzorně starali.

Víte, kde je u Berounky Zmijí plotna?

Dne: 18. 04. 2008 | RNDr. Josef Hausmann, CSc.

Zřejmě sesuvem vzniklá skalní plotna na pravém břehu Berounky proti mokropeskému fotbalovému hřišti byla v pozdním podzimu prostoupena horolezci Zbyňkem Česenkem a Josefem Hausmannem.

Střípky z rozpočtu města na rok 2008

Dne: 18. 04. 2008 | Tomáš Hlaváček

Na březnovém zasedání našeho zastupitelstva byl schválen závěrečný účet města za rok 2007 a zároveň i rozpočet města na rok letošní. Níže naleznete několik důležitých nebo jinak zajímavých detailů ze schváleného rozpočtu

Zorientovat se v naší úřední desce je těžké – a stačilo by přitom málo...

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek

Zastupitelé za Věci veřejné - již od svého vstupu do černošického zastupitelstva po volbách v roce 2006 – usilují o to, aby se městský úřad co nejvíce otevřel občanům a poskytoval informace v přehledné a uživatelsky příjemné formě. Naše snahy se týkaly jak městské internetové stránky, tak například i tzv. „úřední desky“, která je umístěna před budovou úřadu. Dosáhnout toho v roli opozičních zastupitelů ale vůbec není snadné – obzvlášť pokud vládnoucí koalice pro takovou snahu vůbec nejeví pochopení, není schopna ji realizovat nebo ji dokonce záměrně bojkotuje.

Přípojka

Dne: 17. 04. 2008 | Irena Lundová

Bydlím v Kladenské ulici. Koncem září 2007 jsem byla písemně vyrozuměna firmou Zepris s.r.o. o výstavbě napojovací kanalizační šachty v sousední Žatecké ulici. V době výstavby tohoto zařízení jsem se pokusila dojednat výstavbu odbočky kanalizace do mého pozemku. Byla jsem informována pracovníky městského úřadu, že když nemám projekt a žádost, není to možné, a i když technicky by to bylo bývalo proveditelné, když bylo vše obnaženo.Obrovská díra byla ihned po skončení prací zasypána..

Reportáž ČT o tom, jak se někteří černošičtí zastupitelé snažili, aby už příště nemohla přijet

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek

Česká televize natáčela na zasedání černošického zastupitelstva 20.3. reportáž o pořizování obrazových záznamů. V této věci proběhla živá diskuze poté, co byl nejdříve zastupitelem strany Věci veřejné Filipem Kořínkem předložen ucelený návrh změn jednacího řádu, upravující řadu důležitých otázek včetně přístupu občanů k informacím o práci zastupitelstva a o jednotlivých projednávaných bodech, a také opravující řadu logických, formálních ale dokonce i gramatických chyb dnes platného znění.

Fotografie – krok k lidské tváři městského úřadu

Dne: 17. 04. 2008 | Filip Kořínek

Na černošickém úřadu, když s někým mluvíte, často prostě nevíte, kdo to je. Není jak to zjistit, pokud se dané osoby na jméno přímo nezeptáte – ale to už vyžaduje jistou dávku asertivity, kterou ne všichni z nás mají. A přitom řešení je tak snadné.

Společnost vlastněná zastupitelem (a radním) ODS způsobila městu škodu 1,7 mil. Kč

Dne: 17. 03. 2008 | Tomáš Hlaváček

Kauza pohledávky města Černošice za společností SOREA, s.r.o. se táhne již několik let. Rada města na své 22. schůzi v září 2007 tuto pohledávku odepsala, čímž pro město tato kauza definitivně skončila.

Volba Michala Přibíka do městské rady

Dne: 17. 03. 2008 | Filip Kořínek

Přepis záznamu zasedání 19.11.2007

Jak je to s našimi zastupiteli?

Dne: 10. 03. 2008 | Karel Pavlovský

V posledním Zpravodaji, který vydávají zastupitelé strany Věci veřejné Černošice, jsem se dočetl, jak většina našich zastupitelů naložila s některými obecně prospěšnými návrhy, které byly na zasedání zastupitelstva těmito zastupiteli předloženy...

Zpráva o peticích v Černošicích v roce 2007

Dne: 03. 03. 2008 | Daniela Göttelová

V průběhu roku 2007 bylo na adresu Městského úřadu v Černošicích doručeno celkem šest peticí. Co přimělo nespokojené občany obcházet sousedy a přátele, ale i cizí lidi, a žádat je, aby se přidali k nějakému jejich požadavku? Důvody byly různé.

Drobný škraloup? Neměl by to kontrolní výbor pod vedením pana Volejníka zkontrolovat? *

Dne: 18. 12. 2007 | Filip Kořínek, Daniela Göttelová

V roce 2004 město vyhlásilo výběrové řízení na prodej obecního pozemku 2667/1. Do vyhlášené lhůty obdrželo město jedinou nabídku - na 900 Kč/m2 . Dva měsíce po uzávěrce, tj. formálně zcela neplatně, dorazil dopis P. Volejníka, který vše změnil – viz obrázek s výřezem jeho dopisu- a město pozemky nakonec prodalo právě jemu. Do výběrového řízení, které je založené na principu nejvyšší nabídnuté ceny, nelze podle nás vstoupit po jeho skončení a „přihodit“ o něco víc. Tím se výběrové řízení posouvá do režimu aukce, kde však žádný jiný účastník možnost „přihazovat“ už neměl.

Detaily našeho města aneb po Černošicích s foťákem

Dne: 18. 12. 2007 | Filip Kořínek

V dubnu 2007 jsem se rozhodl dále nečekat, že i někdo další uvidí ty spousty ošklivých míst, které často již dlouho zbytečně kazí vzhled našeho města, i když by se někdy dalo pro jejich zlepšení něco udělat celkem snadno.

Kdo nese odpovědnost za úklid silnic a chodníků?

Dne: 18. 12. 2007 | Daniela Göttelová

Je správné, aby občan byl nucen uklízet chodník, který vede před jeho domem, ačkoliv majitelem chodníku je město? Problematika povinností a odpovědnosti za škody vzniklé na komunikacích není zcela jednoduchá a přehledná. Je třeba rozlišovat mezi komunikací (rozuměj silnicí), jejíž sjízdnost zajišťuje její majitel (obvykle město či kraj) a chodníkem, jehož schůdnost má dle dnes platných předpisů zajišťovat majitel přilehlé nemovitosti.

Kostel církve bratrské v Mokropsích nebude

Dne: 30. 10. 2007 | Daniela Göttelová

O nepříjemnostech, které způsoboval lidem v okolí provoz stavebního dvora firmy Stavitelství Řehoř v Mokropsech, stejně jako o dlouhou dobu marných snahách přimět vedení města něco s tím dělat, jsme vás informovali před více než rokem. Rozhodnutí rady města dát firmě k 1.3.2007 výpověď z nájmu jsme proto uvítali. Během roční výpovědní lhůty jsme očekávali diskusi nad budoucí podobou frekventovaného prostoru před mokropeským nádražím, z níž by vyplynulo zadání pro architektonickou studii. Nic takového se nestalo...

Třešeň musela ustoupit popelnicím

Dne: 18. 10. 2007 | Daniela Göttelová, Lenka Kalousková

Koncem srpna se na nás obrátilo několik občanů, kteří si všimli, že v ulici Čapkova u nově postavených oranžových bytových viladomů na Vráži zmizela stará a krásná třešeň. Jeden z nich vzpomínal, jak v jejích korunách trávil dětství a mlsal sladké plody. Dle očitých svědků firma nejprve kus stromu bagrem poničila a posléze na dotaz, zda má povolení, reagovala ústupem. Po několika dnech ovšem dílo zkázy dokonala a strom porazila se slovy, že povolení už mají. Když jsme se na místo přišli podívat, zjistili jsme, že zjevným důvodem poražení třešně bylo to, že si právě vedle ní stavebník umístil kontejnerové stání, které by ale zrovna tak mohlo stát o metr či dva dál.

Ticho a klid letního podvečera v Černošicích

Dne: 18. 10. 2007 | Filip Kořínek

Sedíte v šeru svého obývacího pokoje se sklenkou dobrého vína. Venku zapadá Slunce a začíná vlahá letní noc. Idylka. Najednou se okno vašeho domu prosvítí mohutným paprskem světla a vy s překvapením zjistíte, že na stěnu vašeho pokoje zvenku někdo promítá reklamní nápis nabízející třeba slevu na kilo drůbeží šunky v nejbližším diskontu... Jak si někdo může dovolit takhle narušovat vaše soukromí...?! Neskutečná drzost.

Přijata nová vyhláška o odpadech

Dne: 15. 10. 2007 | Daniela Göttelová

Město Černošice přijalo novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška ukládá všem fyzickým osobám v našem městě jednak snižovat celkové množství odpadů a jednak třídit komunální odpad na sklo, papír, plast, bioodpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a směsný komunální odpad...

Informační listy neprávem očerňují zastupitele Věcí veřejných

Dne: 08. 10. 2007 | Tomáš Hlaváček

V červnovém čísle Informačních listů publikoval blíže nespecifikovaný kolektiv městských úředníků a volených představitelů naší radnice článek, ve kterém napadá pravdivost některých informací zveřejněných ve zpravodajích strany Věci veřejné. Smyslem našeho zpravodaje je upozorňovat na nešvary ve fungování našeho městského úřadu a dosáhnout tak jejich odstranění. Odpovědní úředníci se však místo nápravy snaží naše připomínky bagatelizovat, či je dokonce označovat za lživé. Jako člen zastupitelstva volený za politickou stranu Věci veřejné proto považuji za nutné na tento článek reagovat a shrnout fakta a argumenty dokládající, že tato obvinění byla neopodstatněná...

Pan Volejník - nový zastupitel za ODS, a nově i předseda kontrolního výboru

Dne: 01. 10. 2007 | Filip Kořínek

Po odstoupení p. Vodičky, který odešel na studia v zahraničí, vznikla potřeba jej nahradit někým jiným. Do zastupitelstva nově přišel p. Volejník, který byl ve volební kandidátce ODS na příslušném následujícím místě. A hned na svém prvním zasedání zastupitelstva byl okamžitě navržen, a i zvolen místo pana Vodičky také za předsedu kontrolního výboru. Logicky se nabízí otázka, zda to byla vhodná volba. Posuďte sami následující přepis záznamu ze zasedání zastupitelstva.

Prašnost v okolí betonárny musí řešit také město

Dne: 18. 06. 2007 | Lenka Kalousková

S prosbou o pomoc se na nás obrátili obyvatelé z okolí betonárny, kteří si stěžují na zvýšenou prašnost v této části obce. Zdrojem znečištění je patrně doprava spojená s provozem betonárny v kombinaci s tradičně silným provozem v Radotínské ulici...

Zpět do aktualit...