Vyjádření Daniely Göttelové k článku v HN z 19. 10. 2010

http://hn.ihned.cz/…imu-vyprasku

Citace z článku:

Na krachu černošických „šíbrů“ se hodně podílela pravděpodobná budoucí místostarostka Daniela Göttelová. Věci černošické, které spoluzaložila, získaly nadpoloviční většinu v zastupitelstvu a už se chystají na převzetí radnice. Jakožto „amatéři“ to ale nebudou mít snadné: „Dost nás výsledek zaskočil, nepočítali jsme s tak jasným koncem. Teď jsme třeba zjistili, že Černošice jakožto trojková obec mají v Praze svůj úřad, v němž pracuje sto osmdesát úředníků. To nám předtím vůbec nedošlo.“

K formulacím, které použil autor článku Luboš Kreč, uvádím, že ta slova jsem takto neřekla. Bezprostředně po zveřejnění jsem panu Krečovi volala a on se mi omluvil. Odpovědnost bere na sebe a přiznává, že formulace opravdu není dobrá. Nemluvila jsem na diktafon, ale vyjádřila jsem se v tom smyslu, že když černošičtí voliči šli k volbám, šlo jim primárně o Černošice jako takové a ani si možná někteří neuvědomili, že město spravuje i úřad v Podskalské s více než stovkou zaměstnanců. A že nyní hledáme způsob, jak tento úřad efektivně řídit tak, aby fungoval řádně, bez korupce a pro občany. Toť vše. Já jsem formulovala přesně, autor článku bohužel nikoliv. Text nebyl předložen k autorizaci. Nechci zatěžovat sebe ani HN tím, že si budu stěžovat a žádat opravu. Myslím, že na to teď není čas.

Pro zajímavost – volali mi úředníci přímo z Podskalské a s úsměvem se mě ptali, jak tomu mají rozumět. Oni totiž vědí, že o nich vím(e), s některými už jsme totiž mnohé věci projednávali – nový organizační řád, reorganizaci sociálního odboru, atd.

Zastupitelstvo, ve kterém jsem 4 roky pracovala, opakovaně schvalovalo rozpočty, které samozřejmě pokrývají i úřad v Podskalské. S dosavadní místostarostkou jsme již v minulosti diskutovali systém ISO, který byl na tomto úřadě zaveden, i jeho silné i slabé stránky. S řadou jeho pracovníků se znám již osobně. A nakonec – jen kvůli podání kandidátní listiny do voleb jsme na úřadě v Podkalské byli opakovaně. Vyznění dané části článku v HN je tedy zcela zavádějící až absurdní.

Výsledkem voleb jsme překvapeni (mile), ale nikoliv zaskočeni, co se týče potřebných kroků a převzetí vedení města. Máme již předjednanou podporu převážné většiny zastupitelů pro složení rady města se širším zastoupením několika úspěšných volebních stran. Proběhla i jednání o obsazení funkce starosty a místostarosty. Systém fungování úřadu po čtyřech letech známe a máme připravenou řadu konkrétních věcí, které dokážeme rychle implementovat…

Dne: 20. 10. 2010 | Daniela Göttelová